Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "van Havre (Schoten)"

 
367 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2019-02-09 14:42:46
#inventarisitembegindatum
einddatum
61HS.1/67.0.0Brief aan Jean Francois van Havre vanwege de heer Cautineau. Het betreft hier financiële zaken welke besproken worden. (brief in het Frans opgesteld). Een rode lakzegel, met schade is nog aanwezig.07/03/1778
07/03/1778
62HS.1/68.0.0Debet- en Credit rekening voor den heer J.F. van Havre met den heer J.B. Cogels. Het betreft hier de jaren 1778-178001/01/1700
31/12/1799
63HS.1/69.0.0Debet- en credit rekening voor Jean François van Havre zijn Ed. Rek. couir met Jean B. Cogels. Het betreft hier de jaren 1779-178101/01/1700
31/12/1799
64HS.1/70.0.0Debet- en credit rekening voor Jean François van Havre te Antwerpen in rekening courant met Vander Meulen & Jowett uit Londen. Het betreft de jaren 1782-1783.01/01/1700
31/12/1799
65HS.1/71.0.0Brief aan de heer van Havre vanwege de heer Varendoncq, schepen der parochie van St. Niclaas als griffier. Het betreft hier een rente van 731 pond 5 schellingen berustende op een huis te Antwerpen.24/01/1778
24/01/1778
66HS.1/72.0.0Brief aan Jean Franc. van Havre vanwege de heren Vander Meulen & Jowett te Londen. Zij zenden, naar jaarlijkse gewoonte, een uittreksel van een rekening. Het gerucht gaat dat er een oorlog tussen Engeland en Frankrijk op til is.13/02/1778
13/02/1778
67HS.1/73.0.0Brief aan Jean Michel van Havre vanwege de heren Vander Meulen & Jowett uit Londen. Het betreft hier vooral financiële aangelegenheden dewelke besproken worden in deze brief.24/03/1786
24/03/1786
68HS.1/74.0.0Brief aan Jean Michel van Havre vanwege Vander Meulen & Jowett uit Londen. Hij betoont zijn leedwezen bij het afsterven van J.F. van Havre, vader van Jean Michel. Schrijver meld de ontvangst van het testament en zal de nodige schikkingen treffen24/02/1786
24/02/1786
69HS.1/75.0.0Instructies voor Jean Michel van Havre als executeur van het testament van wijlen Jean François van Havre tot Antwerpen, 1786. 01/01/1700
31/12/1799
70HS.1/76.0.0Brief aan ? vanwege Vander Meulen & Jowett uit Londen. Het betreft hier verschillende fondsen welke op naam stonden van Jean Francois van Havre17/03/1786
17/03/1786
71HS.1/77.0.0Debet- en credit rekening voor Jean Fr. van Havre te Antwerpen in rekening courant met Vander Meulen & Jowett uit Londen. Het betreft de jaren 1784-1785.01/01/1700
31/12/1799
72HS.1/78.0.0Brief vanwege Vander Meulen & Jowett uit Londen aan Jean Fr van Havre. Er werd de som van 100 pond uit handen van Jacques Cuylits overgeboekt op de rekening van J.F. van Havre. Een klein restant van een rood lakzegeltje is nog aanwezig.08/02/1785
08/02/1785
73HS.1/79.0.0Brief aan Jean Fr. van Havre vanwege Vander Meulen & Jowett. Schrijver laat weten dat er voor rekening van J.F. van Havre dividenten werden geint ter waarde van 103,4 pond. De fondsen blijven laag zodat er nier meer dividenten uit kunnen betaald worden.12/08/1783
12/08/1783
74HS.1/80.0.0Brief aan Jean Frc van Havre vanwege Vander Meulen & jowett te Londen. Zij zullen een uittreksel van de courante rekeningen toezenden.10/02/1784
10/02/1784
75HS.1/81.0.0Debet- en credit rekening voor Jean Fr. van Havre tot Antwerpen in rekening courant met Vander meulen & Jowett Londen. Het betreft hier de jaren 1783-1784.01/01/1700
31/12/1799
<<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>>
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM