Tentoonstelling 2020 ‘Een nieuwe kijk op de oude Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].

Het archief

[Archief_algemeen] 03-07-2020Auteur Webmaster

 

Gezocht: oude foto's, bidprentjes, documenten met betrekking tot Wijnegem.

wegwijzerPersonen die foto's of andere documenten over Wijnegem aan het archief van de heemkring willen overmaken worden verzocht zich uitsluitend te wenden tot een van volgende medewerkers: Carlo Evers tel. +32 (0)3 353 02 53
We ondervinden namelijk dat schenkers soms te goeder trouw hun foto's of archiefstukken afstaan aan mensen van wie ze ten ontrechte veronderstellen dat ze lid zijn van de heemkring.
Voor de inventarisatie van ons archief zoeken wij nog een vrijwillige medewerker of medewerkster. Kennis van oud schrift ( 16-18e eeuw ) en de 19e eeuwse Franse schrijfwijze is gewenst.
contact: Carlo Evers


Wat vind je in ons archief

[Archief_algemeen] 03-07-2020Auteur Webmaster

 
  • bidprentjes
  • geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
  • volkstellingen
  • toponiemen
  • kaarten en plans
  • foto's
  • 66 archieven van Wijnegemse verenigingen
  • stukken i.v.m. genealogie.