Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.

Privacyverklaring

[Privacyverklaring] 15-06-2024Auteur Webmaster

 

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM
VOLGENS DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Algemeen:
Als Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken en het wissen van persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
Vik Werrebroeck – Voorzittter – viktor.werrebroeck@telenet.be
Verwerkingsdoeleinden:
Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- de deelname aan de activiteiten van de vzw
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van de vzw
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Dergelijk intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaan doeleinden.
Overmaken aan derde partijen:
Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.
Minderjarigen:
Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Bewaarperiode:
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.
De betrokkene heeft het recht om een kopij van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.
Klacht:
De betrokkene beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Opgemaakt te Wijnegem, 1 september 2018.

 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM