Tentoonstelling 2020 ‘Een nieuwe kijk op de oude Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].

De kerken van Wijnegem (2013)

[602] 03-07-2020Auteur Webmaster

 

De traditionele paastentoonstelling van heemkring Jan Vleminck behandelde in 2013 het thema De kerken van Wijnegem.

dekerken In de loop van haar geschiedenis heeft de parochie van O.-L.-Vrouw Wijnegem minstens vier kerken gehad. Van de oudst bekende, rond 1400 gebouwd, zijn de grondvesten blootgelegd in november 2012. Ze bevond zich ter hoogte van de huidige Beukenlaan. Toen ze in 1562 afbrandde, had het dorpscentrum zich al naar de Turnhoutsebaan verplaatst, zodat de volgende kerk - die een bekend bedevaartsoord zou worden - werd gebouwd tegenover de huidige parkdreef, waar ze tot 1987 zou staan. In 1853-'55 werd dit gebedshuis naar plannen van architect Ferdinand Berckmans echter zo grondig verbouwd, dat men van een nieuwe kerk kon spreken, de derde dus. Dit neogotische gebouw was in de jaren 1960 versleten en niet meer geschikt voor de postconciliaire liturgie. Pastoor Schoenmaeckers liet de huidige kerk aan de Wommelgemsesteenweg bouwen naar een ontwerp van Paul Meekels. Ze werd in 1980 ingewijd.

tentoonstellingdekerken Het eerste deel van de tentoonstelling schetste met foto's, documenten, plannen, voorwerpen en een maquette de geschiedenis van deze vier kerken. Een tweede deel was gewijd aan het roerend patrimonium van de parochie: beelden, schilderijen, vaandels, missalen, liturgische vaten enz. stonden mooi opgesteld in de kapel van 't Gasthuis. De prachtige catalogus is nog te koop voor 10 euro (+ verzendingskosten). Het 168 bladzijden tellende boek bevat ongeveer evenveel foto's, waarvan een groot aantal in kleur. De heemkundige kring biedt ook een mooi verzorgd jubileumboek te koop aan. Het bevat 142 kleurenbladzijden met niet minder dan 120 illustraties.