De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
181V.5/179.0.0Jan Wils, koopman, neemt een lening op: een huis met grond genaamd 'Het Wit Cruijs', gelegen op de Oude Beurs, een huis met gaanderij en grond gestaan in de Ammanstraat en een derde huis met toebehoren gestaan in de Hofstraat. Deze 'leneringhe' is genomen op 15 december 1651.15/12/1651
15/12/1651
182V.5/180.0.0'Conclusie voor Jan Wils, arrestant tegens hendrick nieuwenhuijsen, Gede'. Maria Clarisse, wed. van de heer Commis van Wouwere, wordt door Jan Wils gedagvaard voor het niet betalen van pachtgelden op weilanden, gelegen te Borgerweert en omstreken, die door haar gehuurd en gepacht werden.01/01/1600
31/12/1699
183V.5/181.0.0'Specificatie vant' geene Mevrouw vande Wouwer tenachteren is aenden heere Amman op den 5 April ende 10 Julij respective vanden Jaere 1651. Ingevolge sekere rekeninge daer van aen Jan Wils gegeven'. Berekeningen van gelden en intresten die mevr. Van Wouwere (Maria Clarisse) schuldig is aan Jan Wils. Het betreft hier de jaren 1648 tot en met 1657.01/01/1600
31/12/1699
184V.5/182.0.0'Copye vande berekeninghe over gegeven bij jan wils tegens Niclaes de Wandele curateur over het sterffhuijs van Mevrouw vande Wouwer'. Berekening van de nog openstaande schulden van mevr. Van de Wouwer, Maria Clarisse, tegenover Jan Wils, koopman.01/01/1600
31/12/1699
185V.5/183.0.0Berekening van onkosten gemaakt door Jan Wils, koopman, ten overstaan van Maria Clarisse, weduwe van de heer van de Wouwere, en anderen in de periode 1660-1680.13/04/1688
13/04/1688
186V.5/184.0.0'Copije van 21 ende 22 articulen W..edenen voor Jan Wils tegens den Proc De Wandele als curateur over het sterfhuijs van wijlen vrouwe Maria Clarisse, wed. van d'heer Jan vande Wouwere'. Wijlen Maria Clarisse was nog geld verschuldigd aan Jan Wils.01/01/1600
31/12/1699
187V.5/185.0.0Kopieën van brieven geschreven door jonker Augustinus Dellafaille aan Jan Wils.01/01/1600
31/12/1699
188V.5/186.0.0'Middelen van accord tusschen De Wandele qualitate qua tegens Jan Wils'. Jan Wils heeft nog geld te goed van wijlen Maria Clarisse. Hij maakt een overeenkomst met de heer De Wandele, curator, om deze gelden te verkrijgen.01/01/1600
31/12/1699
189V.5/187.0.0Brief van de heer Vander Moessen. De brief handelt vooral over achterstallige betalingen die voldaan werden aan Jan Wils.06/07/1673
06/07/1673
190V.5/188.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils tegen pater Gaspar de Hase. 'Antwoorde ende vercl..r.n voor Jan Wils tegens de heere Amman cum sin.'01/01/1600
31/12/1699
191V.5/189.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils tegen de eerw. pater de Hase. 'Duplieck voor Jan Wils tegen den eerw. pater de hase'01/01/1600
31/12/1699
192V.5/190.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils, koopman, tegen pater Gaspar de Hase. 'Replicq voor den eerw. pater Gaspar de hase priester ende procurator der societeijt Jesu binnen dese stadt tegens Jan Wils'01/01/1600
31/12/1699
193V.5/191.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils tegen pater de Hase. 'Aenspraecke ende conclusie voor den heere Amptman noie officij et cum eoden eerw: pater gaspar de hase ende procurator vant collegie der societeyt Jesu binnen dese stadt tegens Jan Wils'01/01/1600
31/12/1699
194V.5/192.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils, koopman, tegen pater Gaspar de Hase. 'Persistit voor den eerw. pater de hase qualitate qua a.nre tegen Jan Wils'.01/01/1600
31/12/1699
195V.5/193.0.0Papieren betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils, koopman, tegen pater Gaspar de Hase. 'Contrapersistit voor Jan Wils tegens d'eerw. pater de hase qualitate qua a.nre'.01/01/1600
31/12/1699
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.