De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
121V.5/119.0.0Catharina het Meysen bekent ontvangen te hebben van juffr. de Weerdt (Catharina Peeters), weduwe van Constantinus de Weerdt, de som van 50 gls afkomstig uit het legaat van bovenvermelde C. de Weerdt.19/03/1700
19/03/1700
122V.5/120.0.0Betaling van de som van 10 gls 10 stuivers aan Peeter Blanchaes voor bewezen diensten aan de wed. de Weerdt.22/05/1700
22/05/1700
123V.5/121.0.0Ontvangstbewijs voor de som van 60 gls vanwege mevr. de Weerdt voor het bakken van 200 rogge- en 200 tarwebroden.25/05/1700
25/05/1700
124V.5/122.0.0Afrekening vanwege Gonzalus Casteels ten bedrage van 55 gls 4 stuivers voor geleverde diensten van het sterfhuis van Constantinus de Weerdt (Werdt). 22/05/1700
22/05/1700
125V.5/123.0.0De heer Pauwels Seghers bevestigt de ontvangst van 30 gls uit handen van mevr. eduwe de Weerdt voor het bakken van 200 tarwe- en 200 roggebroden.25/05/1700
25/05/1700
126V.5/124.0.0Francis Claesen ontvangt van de weduwe van de heer de Weerdt de som van 90 gls voor het bakken van 300 rogge- en 300 tarwebroden. 25/05/1700
25/05/1700
127V.5/125.0.0De heer J. van Hanswijck ontvangt uit handen van Philips de Bruijn de som van 24 gls en 4 stuivers voor het bewerken van 9 bunder 2 dagwant en 72 roeden dijkgoet, eigendom van de heer en mevr. de Weerdt (Weirt).01/05/1699
01/05/1699
128V.5/126.0.0Betalingsbewijs voor de som van 56 gls 6 stuivers aan Francis van Heirck voor diensten geleverd bij de begrafenis van (vermoedelijk Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen). 16/05/1700
16/05/1700
129V.5/127.0.0Huybrecht Loemans, dienende kapelmeester van de collegiale kerk St.-Jacob, bevestigt de ontvangst van 50 gls.09/06/1700
09/06/1700
130V.5/128.0.0Afrekening van 12 gls vanwege Antoni Ottens, hofmeester, voor het celebreren van missen, het bidden voor vrienden en het bidden tijdens de uitvaart van de heer de Weerdt.01/01/1700
31/12/1799
131V.5/129.0.0Andries de Cock, Gerard Fijen en Joannes Mo.mans, kapelmeesters van de collegiale en parochiale kerk van St.-Jacob, ontvangen vanwege de weduwe van de heer de Weerdt de som van 50 gls, afkomstig uit een legaat ten voordele van de bovengenoemde kapel dat wijlen de heer de Weerdt opmaakte.08/06/1700
08/06/1700
132V.5/130.0.0J. Heusch ontvangt een bedrag van 200 gls uit handen van mevr. weduwe de Weerdt voor een tractement gedaan op 22 mei 1700, dag van de uitvaart van de heer de Weert, secretaris der stad Antwerpen.24/05/1700
24/05/1700
133V.5/131.0.0Betalingsbewijs van 32 stuivers voor Simon Maijael voor het recht van de 'swerte roede' tijdens de begrafenis van Constantinus de Weerdt, gewezen stadssecretaris van Antwerpen.02/06/1700
02/06/1700
134V.5/132.0.0Rekening ten bedrage van 21 gls voor kerkrechten en de diensten van de koster en pastoor tijdens de begrafenis van een 'coorlijck', met name juffr. de Weerdt, geestelijk dochter. Zij werd begraven buiten de parochie van St.-Jacob. Judocus Michiels tekende voor ontvangst.12/01/1696
12/01/1696
135V.5/133.0.0Zuster Catharina van Heck, moeder, ontvangt een altaarkleed en twee rokken uit handen van Constantinus de Weerdt, executeur-testamenteur van zijn zuster, Maria de Weerdt zaliger.17/11/1695
17/11/1695
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.