De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Gruben"

 
2342 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2022-08-14 17:40:24
#inventarisitembegindatum
einddatum
61DG.11/5.0.0Catharina Martens, dochter van Gregorius Martens, doet verscheidene schenkingen aan personen en instellingen. Akte begin 18de eeuw (september 1704)01/01/1700
31/12/1799
62DG.11/6.0.0Testament van Catharina Martens, dochter van Gregorius en Catharina van Hameldonck. De akte werd opgesteld door notaris De Vos, residerende te Antwerpen22/12/1698
22/12/1698
63DG.11/7.0.0Codicille van Jouffre Catharina Martens opgesteld door notaris Jan Kennijnck30/06/1699
30/06/1699
64DG.11/8.0.0Eerste codicille van Joe Catharina Martens in date 30 Junij 169930/06/1699
30/06/1699
65DG.12/1.0.0Toekenning van wapenschild en wapenbrief aan Gregorius Martens. Perkament met handgeschilderd wapenschild17/09/1606
17/09/1606
66DG.13/1.0.0Testament van Gregorius Martens. Zijn begunstigden; Jan Baptiste van Parijs, zijn echtgenote Catharina Pansius, Catharina Martens e.a. Op de achterzijde van het document zijn zeven kleine, rode lakzegels aangebracht.12/05/1694
12/05/1694
67DG.13/2.0.0Testament en andere ordonnantien van den uytersten wille van Gregrorius Martens, ondertekende notaris was Seger Hamerlant te Antwerpen26/05/1673
26/05/1673
68DG.13/3.0.0Ontfanck ende uijtgeef gehadt bij jonkr jan baptiste Van Parijs Over sijne vier kinderen nopende de goederen ex den heere Gregorius martens hunnen moederlijcken grootvader in dato 19 September 17058, N° 20219/09/1705
19/09/1705
69DG.13/4.0.0Voor notaris Andries Francois vander Donck verscheen Gregorius Martens Gregorius Martens als voogd over zijn vier kinderen, allen erfenamen van wijlen Anna de Man, hun grootmoeder. Er zijn twee zegels op papier (diepdruk) op de voorzijde lezen we: "Quadruplex Facta voor vrouwe Isabella Teresia Martens"18/10/1680
18/10/1680
70DG.13/5.0.0Voor notaris Andries Francois vander Conck te Antwerpen verscheen Gregorius Martens als voogd over zijn vier kinderen, erfgenamen van wijlen Anna de Man, hun grootmoeder. Op de eerste pagina lezen we: "Quadruplex facta voor Jonckvrouwe Maria Anna Martens. Achteraan is een zegel op papier gekleefd (diepdruk)18/10/1680
18/10/1680
71DG.13/6.0.0Copije Van den besloten testamente Van Jonr Gregorius martens den ouden in houwelijck geweest met vre catharina Van hameldonck, in dato 12 maij 169412/05/1694
12/05/1694
72DG.13/7.0.0Inventaris van de onroerende en roerende goederen welke eigendom waren van wijlenjonker Gregorius Martens, oud borgemeester gevonden in het huis " den Zwerten Arend" gelegen in de Venusstraat te Antwerpen.08/03/1699
08/03/1699
73DG.13/8.0.0Onderaan de akte hangen enkel nog de staarten van de zegels. Deze zijn niet meer aanwezig. Verkoop van een erfelijke rente aan Gregorius Martens op een stuk weiland gelegen, onder Oosterweel en een tweede stuk land gelegen onder de Vrouwe Landt12/05/1627
12/05/1627
74DG.14/1.0.0Schijdinghe der Goederen ex den heere Borgerm:r martens (Gregorius) in dato 16 8ber 169916/10/1699
16/10/1699
75DG.14/2.0.0Scheijdinge en Deijlinge van dachtergelaetene goederen van wijlen Jonr Gregorius martens Anno 1699: 16 octobris voor Schepenen Deser Stadt gepasseert Duplex facta voor Vrouwe Isabella Tresa martens; N° 21016/10/1699
16/10/1699
<<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>>
0.082 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.