Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "de Coninck"

 
185 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-01-26 21:47:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
181DC.27/0.0.0Grootboek, 1 januari 1726 - 28 december 173901/01/1700
31/12/1799
182DC.28/0.0.0Grootboek, 2 januari 1740 - 1758.01/01/1700
31/12/1799
183DC.29/0.0.0"Evenrentboeck getrocken uyth voorgaende boeck toecomende den edelen heer grave van Ghistele daerop bij Gillis Varendonck ontf sal worden de jaerlycksche evenrenten als daertoe gecommitteert sijnde ende is in desen gehogt eenighe veranderinghe van de hanthoofden voor soo vele overgebroght sijnde, enz." 1686-1719.01/01/1700
31/12/1799
184DC.30/0.0.0"Evenrentboeck van de graeff van Gistel" 1698-171901/01/1700
31/12/1799
185DC.31/0.0.0Leenboek van evenementen onder de heerlijkheid "Den Braderick" en "de Hilft" (parochie van St. Gillis), van Philip Adr. d' Affaytadi, graaf van Gistel, 1720-1748.01/01/1700
31/12/1799
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier