Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "Cogels"

 
1207 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-09-03 19:06:02
#inventarisitembegindatum
einddatum
1201C.13/17.0.0Los document,?Medeburgers, leest en oordeelt !? Antwoord vanwege Edm. Duysters, advokaat, aan de uitgever van het blad ?De Klepperman? op een artikel dat verschenen is in bovenvermeld blad op 5 juli 1903. 9 juli 1903 //
//
1202C.13/18.0.0Affiche (A2), ?Allen zijn in armoede gestorven?, verkiezingsaffiche vanwege de Liberale partij om voor hen te stemmen bij de wetgevende verkiezingen van 1936. Staan met foto afgebeeld op de affiche de heren: Victor Desguin, Leopold De Wael, Ferdinand Van der Taelen en Jan Van Rijswijck. 1936 //
//
1203C.13/19.0.0Map, Losse, ongedateerde stukken. 19e eeuw //
//
1204C.13/19.1.0Flyer vanwege de Meeting partij met richtlijnen hoe men geldig moet stemmen in het 6de bureel, gemeenteschool aan de Leguit lokaal nr. 3 //
//
1205C.13/19.2.0Twee naamlijsten van kandidaten: Fr?d?ric Delvaux, Jan Van Rijswijck, Alo?s De Pauw, Victor Lagye, Louis Willems en Henri Van de Vin-De Roubaix. //
//
1206C.13/19.3.0Pamflet, "Weldenkende Antwerpsche Burgers en Kooplieden !!!", gericht aan de bewoners der buitengemeenten, priesters en medeburgers vanwege de Liberale partij. Het pamflet is voorzien van de namen: G. van Havre, J.F. Loos, De Boe, De Gottal, Vande Leemput en Mellaerts. dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
1207C.13/19.4.0Pamflet, "Over den invloed der kiezing", op de belangen van den koophandel en dus op de toekomst der stad?.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
0.030 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier