Simina-Drie Molens-Capawood-Mouterij

Alfabetisch gerangschikt.
itemonderwerpdoosomslag
18265Brieven vanwege de firma SIMINA (x2)89937
17902Capawood: Gazet van Antwerpen, 4 december 1973, relaas over een brand89936
17870Herinneringen aan de stokerij, Jos Bosschaerts, 20098995
17890Simina: 3 plans "Chaudi?re nr. 2"89925
17894Simina: Aanrekeningen mouterij Albert, vraaggesprek Modest Verswijfel, 21 december 201089929
17888Simina: Aanvraag plaatsing cylindrische stoomketel + plan, 12 april 193989923
17887Simina: Aanvraag plaatsing stoomketel, 12 april 193989922
17895Simina: Bouwaanvraag & reglementering, bouwdossier 01238, 15 december 194689930
17889Simina: Controle werking nieuwe ketel door Ir. Thielen van de arbeidsinspektie, 30 mei 193989924
17896Simina: Faktuur Jos Vervliet, herstellingen dak, oorlogsschade, 15 december 194689931
17883Simina: grondplan gom-copalinstallaties, 10 juni 193689918
17893Simina: Heropbouw mouterij, bouwdossier 0129, 1946, arch. Georges Maes89928
17898Simina: liggingsplan gebouwen SIMINA gelegen langs het kanaal, 194689933
17885Simina: Machtiging tot het bouwen van een fabriek voor de behandeling van copal en gomlak, 12 november 193689920
17875Simina: opening straat, 24 november 193489910
17897Simina: Plan 2de verdieping ? dak (verbouwingen) dossier 01238, 194689932
17882Simina: plan installatie voor de verwerking van gomme-copal, 10 juni 193689917
17884Simina: plan van de fabricagehal-bleekhal, 10 juni 193689919
17876Simina: Plan verbouwingen (voorgevel kant kanaal) aanvraag nr. 715, 193589913
17879Simina: Plan zijgevels hangars, verbouwingsaanvraag 0715, 193589914
17900Simina: Prijsofferte Leo Smits voor het herstel van oorlogsschade, dossier 01239, 194689935
17886Simina: Toelating plaatsing schouwen en een cylindrische stoomketel, 25 oktober 193789921
17891Simina: Toestemming tot de uitbating van een mouterij en graankuiserij + 3 plans, 14 juni 193989926
17873SIMINA: Veranderingswerken gebouwen stokerij (aanvraag nr. 715) 19358998
17880Simina: Verbouwingsplan "Elevation Fa?cade et murs de Cloture", dossier 0715, 193589915

pagina: <1> 2