heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is vanaf februari 2019 elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/2/2019    16/3/2019    20/4/2019    18/5/2019    15/6/2019

familie VAN HAVRE (SCHOTEN)

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2019-02-09 14:42:46
inventarisitembegindatum
einddatum
HS.1/1.0.0Handboek voor Adriaan De Rop en Francoise vander Herbrugge, zijn echtgenote.01/01/1600
31/12/1699
HS.1/2.0.0Stamboom familie van Havre. Worden o.a. vermeldt: Magdalena - Aloise - Jean Francois - Alexandre - Judocus - Henri van Havre e.a. zoals Catherina de Bie - Constance de Prince - Therese van Wesenbeek Anna Catherina van de Wassenbergh enz.01/01/1700
31/12/1799
HS.1/3.0.0Genealogie familie van Havre. Worden vermeldt: Henri - Jean - Servais - Antoine - Ferdinand - Joos - Jean Franchois - Jean Michel en Jean Michel Antoine van Havre e.a..01/01/1700
31/12/1799
HS.1/4.0.0Cornelis Struys bekent ontvangen te hebben uit handen van Franchois van Haveren de som van 240 gulden courant geld voor het maken van een altaar in de kapel van Norgerhout gestaan onder Deurne. Niet gedateert01/01/1700
31/12/1799
HS.1/5.0.0Ignatius de Clercq bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer van Havre de som van 14 pond wisselgeld voor het oude altaar dat hij kocht van de Franse Sodalitijd.20/07/1714
20/07/1714
HS.1/6.0.0De heer Delmarmot bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer van Havre, griffier te Antwerpen en executeur van het testament van wijlen zijn broer Henri van Havre, schepen te Antwerpen de som van 100 ponden Vlaams wisselgeld welke som gelegateert is aan de kerk van St. Willebrord volgens testament van 8 juni 1701.23/07/1714
23/07/1714
HS.1/7.0.0De heren Choordekenen J.Bapt Greijns, provisoren van de parochiekerk St. Willebrordts te Borgerhout verklaren dat zij de som van 600 gulden wisselgeld mogen ontvangen dat wijlen Henrico van Havre bij testament van 8 juni 1701 heeft gelegateert aan vermelde kerk. In de volksmonds genoemd " de capelle van Onse Lieve vrouwe.09/06/1714
09/06/1714
HS.1/8.0.0P.P. Desserzelles verklaart de broers Peeter en Arnoult Staes te hebben bezocht. Zij beweren geen documenten of bescheiden te hebben getekend.12/07/1674
12/07/1674
HS.1/9.0.0Testament van Jonr. Aloijsius Anthonius van Havre, jongman. Testament opgemaakt door Simon Franciscus Janssenboij, koninklijk notaris van de getalle der stad Antwerpen. 28/06/1709
28/06/1709
HS.1/10.0.0Kwestie van salicati, griffier van de hoofdbank van Deurne aan de Keizerlijke Souvereine Raad van Brabant.22/12/1733
22/12/1733
HS.1/11.0.0Baron Van Wassenbergh verklaart ontvangen te hebben uit handen van Cornelius van Loot de som van 15 gulden voor 3 jaar en 3 maanden huur a rato van 20 gulden per jaar voor huur en het restant voor geleverde arbeid.26/12/1729
26/12/1729
HS.1/12.0.0Huwelijkscontract tussen Jonker Carolus Joannes Stier en Jongvrouw Maria Josepha Antonia van Havre. Akte opgemaakt door notaris G. Deelen te Antwerpen.15/05/1794
15/05/1794
HS.1/13.0.0Voor notaris Joseph vander Cruijssen te Antwerpen, verschenen Ignatius en Henrico Engelgrave, tresoriers, en Jacomo de Hase, rentmeester generaal der stad Antwerpen. Zij verklaren ontvangen te hebben van Henrico van Havre de som van 4.800 gulden tot inkoop van granen09/04/1699
09/04/1699
HS.1/14.0.0Obligatie ten bedrage van 4.800 gulden voor Henricus van Havre ten laste van de stad Antwerpen. Akte opgemaakt door notaris Joseph vander Cruijssen uit Antwerpen. 18/03/1699
18/03/1699
HS.1/15.0.0Afrekening en betalingen gedaan door Juffrouw van Havre, begijn in het begijnhof van Antwerpen aan notaris Allefeldt.01/01/1700
31/12/1799
HS.1/16.0.0Debetrekening vanwege Juffrouw Isabella Jacoba van Havre, begijn te Antwerpen aan de notaris Pieter Allefeldt.01/01/1700
31/12/1799
HS.1/16.1.0Afrekening voor gedane onkosten door notaris Allefelt voor rekening van Isabella Jacoba van Havre, begijn ten jare 173301/01/1700
31/12/1799
HS.1/16.1.0Debet rekening vanwege Juffrouw Isabelle Jacoba van Havre als gewezen vertegenwoordigster over Juffrouw Joanna Rosalia Gansacker voor notaris Peeter Allefeldt01/01/1700
31/12/1799
HS.1/17.0.0Isabella Jacoba van Havre verhuurt een huis met grond gelegen in de Grote Godaert onder Antwerpen aan Laria Magdalena Janssens, weduwe van Cornelis Sallet. Zij huurt het huis voor haar zuster. Akte opgemaakt door notaris Peeter Gerardi uit Antwerpen.10/05/1742
10/05/1742
HS.1/18.0.0Rescriptie voor de heer Jan. Bapt Soolmaeckers, Joan Govaerts en de Juffre de weduwe van Andries Bosschaert tegen de heren Joan. van Buscom, Joan Schijf en Joan. van Berckelaer g.g. supplianten. 01/01/1700
31/12/1799
HS.1/19.0.0Testament van Joannes Michaël Joseph van Havre en Catharina Anna Maria Lunden, weduwe van wijlen J.H. Dewitte.30/06/1780
30/06/1780
HS.1/26.0.0Genealogische gegevens over de familie Sanders, Van den Eeckhoute en Du Mont.01/01/1700
31/12/1799
HS.1/28.0.0Gegevens met betrekking tot de familie van Havre uit volgende publicaties: Extrait du theatre Sacré de brabant tome 3 - Extrait de A. Sanderi Flandria illustrata de Tipp 16601/01/1800
31/12/1899
HS.1/29.0.0Betreft de fondatie van Adolf van Haver en Jacqueline van Boven m.b.t. het bedelen van 30 tarwe broden in de kerk van St. Michiel te Gent.01/01/1700
31/12/1799
HS.1/30.0.0Brief aan de heer van Havre in het Kiedorp te Antwerpen vanwege de heer Vandevoorde. De ondertekenaar verontschuldigd zich dat hij de geboorte- huwelijks- en overlijdensregisters uit de jaren 1690 niet heeft kunnen raadplegen daar deze vernield werden tijdens een brand. Hij deed genealogische opzoekingen; 13/01/1782
13/01/1782

pagina: <1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15