heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

15/6/2019    20/7/2019    17/8/2019    19/10/2019    16/11/2019    21/12/2019

familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2019-06-26 10:35:17 artikels: 17485
inventarisitembegindatum
einddatum
A.10/50.0.0Afrekening voor notaris Eliaerts voor het verkopen van stukken land. Ongedateert stuk.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
A.10/51.0.0"Staet van onkosten gesupporteert door de verkoopinge van het Land gekogt bij Christiaen Van Linden. Onkostennota ten bedrage van 456,16 gulden01/01/1800
31/12/1899
A.10/52.0.0Brief vanwege notaris Petrus Joannes Jaspers aan deBurgemeester en schepenen van Antwerpen. Het betreft hier de betaling van 3.605 fr. courant geld, betaling van contributie opgelegd door de Franse Republiek.07/02/1795
07/02/1795
A.10/53.0.0De Borgemeester en schepenen van Aartselaar verklaren dat zij gronden publiek hebben laten verkopen van afwezige personen om zodoende de som van 3.090 gulden bij elkaar te krijgen, geld dat het dorp diende te betalen als contributie aan de Franse Republiek. Het document is ondertekend door: Jan B. Mortelmans - C.J. De Wachter - Peeter Maes - F. De Wachter - Franciscus De Roeck de heer Eliaers en Peeter Van Camp.12/01/1795
12/01/1795
A.10/54.0.0"Resolutie van Wethouderen der stad Antwerpen". 'Verslag gedaen zijnde over de permissie, authorisatie ende confirmatie aen het Magistraet deezer stadt by decreet van den Raede van Brabant, op vyf-en-twintig September 1700 vier-en-negentig ...'00/00/1795
00/00/1795
A.10/55.0.0"Avis". 'Comme au Conseil de Brabant Requéte fut préseteé de la part du Magistrat de la ville d'Anvers, par la quelle il exposoit qu'étant chargé du recouvrement de la Contribution de dix Millions exigée par le Représentant du Peuple Français Laurent a charge .....'00/00/1795
00/00/1795
A.10/56.0.0Ongedateerde rekening ten bedrage van 8.077,3 guldendd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
A.10/57.0.0Ondergetekende personen verklaren ontvangen te hebben van Maria Josepha Antoinetta van Havre, echtgenote van Charles Jean Stier, de som van 6.559 gulden 8 stuivers en 9 deniers als koopsom van de volgende landen: een stuk land groot 1B 12R, twee percelen groot 2B, 3 stukken land groot 2B 180R, 2 stukken land groot 2B. Zij kochten de landen van het Comité van Curatele der absente personen van Antwerpen. Ondertekenaars waren: C.J. de Wachter - Eliaers - F. de Wachter - Jan B. Mortelmans - Pierre Maes en Peeter van Camp.15/03/1802
15/03/1802
A.10/58.0.0Afrekening voor notaris Eliaers vanwege Charles Jean Stier voor de aankoop van landen door hun gekocht aan Cleydael onder Aartselaar.26/03/1802
26/03/1802
A.10/59.0.0"Staet ende Liquidatie over de goederen Verkogt wegens den Comiteé van Curatele toebehoorende aen den heere Stier D'Aertselaer gekogt per den Nots Eliaers Cum Suis". Rekening ten bedrage van 8.675 gulden 2 stuivers 5 deniers.01/01/1800
31/12/1899

pagina: <<< < 3 4 5 6 7 8 9 > >>>

17485 in 0.031 seconds

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier