heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is vanaf februari 2019 elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/2/2019    16/3/2019    20/4/2019    18/5/2019    15/6/2019

familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2019-02-16 14:17:46 artikels: 15790
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/214.0.0"Octroy om vande Leenen te disponeren voor De Heer Diego Castano Matheos & vrouwe Elisabeth Goos ged: brussel 13 july 1674." Worden in de akte verder nog genoemd: Elisabeth, dochter van Mathias Goos en Arnolde van Vymer. Joanna Castano Matheos. De moeder van Diego en Joanna was Anna Endriques.13/07/1674
13/07/1674
V.5/215.0.0Voor schepenen van Antwerpen, Henrick van Halmale en Adriaen Happaert zijn verschenen Catharina d'Ayala Merten Joannes- en Joos de Weerdt. Het betreft hier vooral de verkoop en overgave van roerende en onroerende goederen gelegen onder Antwerpen.15/06/1711
15/06/1711
V.5/216.0.0Joos Audenwyghe, Pieter Oste, Lieven van Vossome, Joos Kimpe en Pieter van der Vaet, mannen en schepenen van het hof van Dendermonde. Voor hen compareerden op 24 november 1609 Anthony de Mas en zijn vrouw Lysbette Lauwereys om aan de rentebrief (jaarlijks 2 ponden grooten) ten gunste van wijlen Anthony de Clercq te voldoen. Voortaan moest de rente aan de weduwe van Anthony de Clercq en diens kinderen betaald worden en dat op de dag van Sint Pieter in februari 1609. De brief is voorzien van vijf zegelstaarten, waarvan er aan drie nog fragmenten van rode lakzegels zitten.12/01/1610
12/01/1610
V.5/217.0.0Bekrachtiging van het testament van Catharina Peeters, weduwe van Constantinus de Weerdt, raadsheer en secretaris der stad Antwerpen. Deze bekrachtiging gebeurde door de Spaanse koning Karel II.16/07/1700
16/07/1700
V.5/218.0.0Bekrachtiging van het testament van Constantinus de Weerdt, raadsheer en secretaris der stad van Antwerpen. De bekrachtiging gebeurde in naam van de Spaanse koning Karel II. Het document is voorzien van een grote rode, vrij intacte lakzegel, bevestigd aan een staart.07/09/1682
07/09/1682
V.5/219.0.0Schepenbrief uitgereikt door de Antwerpse schepenen Henrick van Halmale en Adriaen Happaert, waarin de schulden van Catharina de Ayala, wed. van Joos de Weerdt, raadsheer en pensionaris van Antwerpen, aan haar zonen Gregorius, secretaris van Antwerpen, en Joos de Weerdt jr., licentiaat in de rechten, wordt kwijtgescholden. De brief is voorzien van een intacte (bruine) en van een gedeeltelijke lakzegel.26/06/1630
26/06/1630
V.5/220.0.0Toestemming van de bisschoppen van Duinkerken aan Jean van Eeden om het wapen van zijn ouders, Cornille van Eeden en Laurence Jongherycx, over te nemen. Zijn vader was een gerespecteerd handelaar, die mede verantwoordelijk was voor de bloei van het stedelijk handelswezen, wat werd beaamd door Jacobus vander Cruce, Pierre Faulcomnier, Nicolas Soy, Nicolas vander Naelde, Jean Schaillier, Guillaume Mourin en Jaspar van Maecen. Een doordrukstempel is aan een staart bevestigd. Een ingekleurd wapen zit bij het document ingesloten, een ander is geschilderd op de akte.06/08/1671
06/08/1671
V.5/221.0.0Testament van Regina de Clerck, wed. van Joos de Weerdt voor notaris Augustijn Noydens Remigius uit Antwerpen. Een eerder opgemaakt testament, 14/07/1569, werd verbroken. Haar vier kinderen erven elk een zilveren lepel van 3 once het stuk. Zij hadden daarvoor reeds elk een som van 1.600 gulden ontvangen. De h. Goosen Batson, weduwnaar van Johanna de Weerdt, kreeg naast de 1.600 gls. ook 200 gls. die zijn vrouw erfde van haar oom Hans de Weerdt. Hetzelfde gold voor wijlen Martina de Weerdt en haar man zaliger, Peeter de Haze. Die laatste was de testatrice nog 1.000 gls. schuldig. Zoon Nicolas de Weerdt kreeg een eenmalige som van 1.200 gls., alsook een jaarlijkse rente van 75 gulden. Alle andere goederen dienden eerlijk verdeeld te worden tussen de kinderen en kleinkinderen. Een som van 100 gulden, bezet op het huis 'De Roose' van Gillis Vermeulen, ging naar het Faulconsklooster voor de intrede van haar dochter Regina, die zelf ook een jaarlijkse rente van 25 gulden ontving.01/06/1599
01/06/1599
V.5/222.0.0Octroy uit 1731 met betrekking tot het goed Vordenstein gelegen onder Schoten. De akte is aan elkaar gekleefd, zodat het niet mogelijk is de inhoud ervan te lezen. Dient nog gerestaureerd te worden.01/01/1700
31/12/1799
VE.1/1.0.0Los bescniet gedateerd.hadigd document. Huldedicht voor het nieuwe paar van Ertborn - de Waeldd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy

pagina: <<< < 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 > >>>

15790 in 0.111 seconds

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier