familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-06-07 09:16:45 artikels: 15665
inventarisitembegindatum
einddatum
P.12/29.2.0Brief aan ? vanuit Kellersberg vanwege J.C.A. De Nevelstein waarin hij zijn medeleven betuigt aan zijn nicht bij het overlijden van de echtgenoot en tevens eidejaarswensen overmaakt. 08/12/1757
08/12/1757
P.12/30.0.0Brief aan ? vanuit ? vanwege ? Schrijver verwittigt dat zijn tante, Baronnes van Spangen gisteren is overleden. De tekst is gedeeltelijk verdwenen door vochtschade.01/01/1700
31/12/1799
P.12/31.0.0Brief aan "Le Messieurs Les Deputés des Etats du Paijs et Comté de hainant". Marie Theresie Paaters, douairiére heeft in haar testament alle meubilair nagelaten aan Philibert Francois Baron van Spangen.21/07/1772
21/07/1772
P.12/32.0.0"Joncker Joannes Egidius Peeters, heere van Artzelaer Cleijdael é sigh geinsinnueert vindende van de Requeste gevalideert voor civile aen joncker Theodoor de jonghe met consoorten supplianten op den 3 xber 1765 doet daer tegens seggen het naervolgende onder alle &.;".28/01/1766
28/01/1766
P.12/33.0.0"Joncker henricus Geelhand heere van Merxem Dambrugge & sich geinsinueert vindende van de requéste gevalideert voor Civile aen joncker Theodor de jonghe met consoorten supplianten op den 3 xbre laestleden, doet daer tegens seggen het naervolgende onder alle &a". Repliek tegen een verzoek van datum 7 maart 176528/01/1766
28/01/1766
P.12/34.0.0"Rejecterende sij joncker Theodoor de jonghe Raedt ende procureur Generael vanden Raede in vlaenderen; joncker Pieter Francois Reijaerts, joncker Amandus Benedictus Schoorman, den chevalier d'Orville ende voordere vaederlijcke hoirs ten sterfhuise van vrouwe Catharina helene de jonghe Baronesse van Kieseghem supplianten bij Requeste van den 14 januarij 1765 de twee geschriften gedient den 28 januarij lestleden van wegens ende op den naem van joncker henricus Geelhand heere van merxem ende joncker joannes Egidius Peeters heere van Aertselaer"14/02/1766
14/02/1766
P.12/35.0.0Brief aan ? vanuit Mechelen vanwege B.J. de Munck. Hij heeft instructies ontvangen m.b.o. het indienen van bezwaren tegen de heeren Keijaerts en de Jonghe, Procureurs generaal van de Raad van Vlaanderen, betreffende de nalatenschap van wijlen de baronnes van Kieseghem.15/02/1766
15/02/1766
P.12/37.0.0Papieren omslag met titel: "Lijfrente Tontine op den Armen van Antwerpen op het hooft van Vrouwe Mechtildis Francisca van den Cruijse compagne van d'heer Peeters, f: 12.".20/12/1769
20/12/1769
P.12/38.0.0Uittreksel uit een resolutie. Documenten in slechte staat.00/09/1774
00/09/1774
P.12/38.2.0Theodoor van Moorsel, verklaart ontvangen te hebben uit handen van J.E. Peeters d'Aertzelaer de som van 6.000 gulden wisselgeld. Dit geld heeft betrekking op een obligatie ter waarde van 30.000 pond sterling "tot assurantie verkent bij dheeren Christoffel Baldwin Ecuyer en Christoffel Baldwin le jeune tot Londen". Het document is in slechte staat en zeer fragiel.24/10/1774
24/10/1774

pagina: <<< < 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 > >>>

0.103 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn