heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

15/6/2019    20/7/2019    17/8/2019    19/10/2019    16/11/2019    21/12/2019

familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2019-06-26 10:35:17 artikels: 17485
inventarisitembegindatum
einddatum
A.10/11.0.0" Extract uijt den testamente van wijlen joffr. Petronella Dillewijns weduwe wijlen hendrick schuerwegen voor mij onderschreven Notaris present getuijgen op den vijfthienden januarij seventhien hondert vierenvijftgh gepasseert waer inne onder andere staet als volght:". In zijn testament steld hij de Eerwaarde Heer Nicolaus Wouter, priester en kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouw kerk van Antwerpen aan als voogd over haar zwakzinnige dochter Clara Maria Schuerwegen.15/01/1755
15/01/1755
A.10/12.0.0"Regte voor francus Sels ende Jan De Schutter over de 2 kinderen van Guilliam De Raedemaecker". Frans Sels en Jan De Schutter vertegenwoordigers van de 2 kinderen van wijlen Guilliam De Raedemaecker en Maria van Linden alsook over Jacobus De Schutter, minderjarige zoon van wijlen Jan De Schutter en Anna Verhoeven, vragen aan de schout en schepenen van Aartselaar of zij kunnen beschuikken over het erfdeel waarop de kinderen recht hebben. Zij erven een 48 ste deel in 3 vierdelen land gelegen onder Hemiksem en een 64 ste deel in een Bleckbos onder Wilrijk. Zij waren medeerfgenamen uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. 12/03/1755
12/03/1755
A.10/13.0.0"Aen Mijne Eerw Heeren die Drossardt ende schepen der Heerlijckheijdt van den Kiele buijten Antwerpen als opper momboiren over alle weesen onder hunne Districte". Peeter Lauwers, weduwnaar van Catharina Batens treedt op als vertegenwoordiger van zijn 4 kinderen m.b.T; het verkrijgen van hun erfdeel afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Elisabeth Segers.01/01/1700
31/12/1799
A.10/14.0.0"Aen den heere Drossaerdt ende Schepenen van Contigh". Jan Puttemans, momboir over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Anna Maria Puttemans en Livinus Coeckel, vraagt of zij het erfdeel, zijnde een 60 ste paart van een stede gelegen onder Hemiksem en een 60 ste paart van een bos 'den Bleckbosch' waarop zij recht hebben uitbetaald kunnen krijgen. De goederen werden publiek verkocht daar er meer dan 60 erfgenamen waren. Deze nalatenschap was afkomstig van het echtpaar Baetens - Segers.17/03/1755
17/03/1755
A.10/15.0.0Melchior Puttemans, vertegenwoordiger van Catharina van de Wouwer, samen met Peeter Schoesetters, momboir over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Peeter van de Wouwer, verklaren ontvangen te hebben uit handen van Maria Ronge, executrice ten sterfhuis wijlen Jan van den Bosch de goedenisbrieven en bescheiden m.b.o. een stede met huis en landen gelegen onder Hemiksem, hebbende als pachter Peeter Laureijssens.28/06/1766
28/06/1766
A.10/16.0.0"huer cedulle voor Jan vanden Bossche van stede tot hemissem, den huerlinck is peeter Laurijssen tot hemissem". Voor Leonard Constantin Gerardi, notaris te Antwerpen is verschenen Jan Van den Bosch inwoner uit Aartselaar welke verklaart verhuurt te hebben aan Peeter Lauwerijssens en Anna Pooters een stede met huis, schuur, hof land en alle toebehoren gelegen te Hemiksem op het Kerckeneinde.19/03/1760
19/03/1760
A.10/17.0.0Alle kinderen en kleinkinderen van wijlen Anna Segers en Cornelis Schuerwegen verklaren ontvangen te hebben uit handen van Jan vanden Bosch de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers in voldoening van hun 1/4 deel van 3/4 delen in de verkoopsom van een stede & landen gelegen onder Hemiksem. De akte is ondertekend door Jan Baptist - Peeter - Adriaen - Fransus, Joanna Maria Verreijcken en N. Wouters, priester.31/05/1755
31/05/1755
A.10/18.0.0De kinderen en kleinkinderen en de erfgenamen van wijlen Catharina Segers en Jan De Schutter, haar eerste man als van Jan Schuerewegen, haar tweede echtgenoot, verklaren dat zij uit handen van Jan vanden Bosch ontvangen hebben de som van 511 gulden wisselgeld tot voldoening van hun gerechte 4de deel van de3/4 delen uit de koopsom van de stede anex erven gelegen tot hemiksem aan het Kerckeneind. De akte is ondertekend door Jacobus - Marie en Jan De Schutter - Peeter Schuerweghe - Francus Sels en Fransus Ronghe.31/05/1755
31/05/1755
A.10/19.0.0Al de kinderen erfgenamen van wijlen Joanna Segers en Dielis van Schil bekennen dat zij uit handen van Jan vanden Bosch ontvangen hebben de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers in voldoening van hun gerecht 1/4 deel van 3/4 delen van een stede en landen gelegen onder Hemiksem.03/05/1755
03/05/1755
A.10/20.0.0 "Conditien van vercoopinge vande stede tot hemixem". Verkoopsvoorwaarden van de verkoop van een stede met huis, stal en alle toebehoren groot 3 bunder gelegen onder Hemiksem aan het Kerckeneind. De verkoop geschiedde in opdracht van de erfgenamen van wijlen Francois Batens en zijn echtgenote Elisabeth Segers.00/03/1755
00/03/1755

pagina: <<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>

17485 in 0.030 seconds

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier