Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "van Havre"

 
8653 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-04-26 15:56:00
#inventarisitembegindatum
einddatum
31H.1/10.0.01.10 Losse affiche: verkoop van 30 kavels waaronder: bos, weiland en bouwpercelen gelegen langs de Herentalse Vaart onder Wommelgem, 19e eeuw, s.d.//
//
32H.1/122.0.0Bidprentje van Vincent de Paul Hippolyte Joseph Ghislain Graaf le Grelle, weduwnaar van Hélène Marie Lucie Catherine Agie, geboren in Antwerpen op 4 juli 1870 en te Wilrijk overleden op 10 mei 1967.10/05/1967
10/05/1967
33H.2/0.0.02. Eigendommen - gronden, het betreft hier diverse stukken i.v.m. gronden//
//
34H.2/0.0.02. Eigendommen - gronden//
//
35H.2/1.0.02.1 Register: op de rugzijde van de kaft "Wijneghem". Notities van aankopen van gronden en huizen, met opgave van de verkopers en de ligging der percelen, 19e eeuw s.d.,//
//
36H.2/2.0.02.2 Register: op de rugzijde van de kaft "Wijneghem". Notities van aangekochte gronden en de betaalde bedragen, 1845 - 1891. In het register zijn 2 losse brieven t.a.v. Gustave van Havre: 20 juni 1891 en 8 mei 1888//
//
37H.2/3.0.02.3 Losse folies: schattingsverslag van gronden gelegen onder Wijnegem en Schoten, 1855//
//
38H.2/3.1.02.3/1 - Wikkel: "Taxation des propriétés formant la Maison de Campagne et les dependances sous Wijneghem et Schooten 1855"//
//
39H.2/3.2.02.3/2 - "Proces verbaal van schatting" Schattingsverslag van de goederen toebehorende aan de echtgenote van Havre-Dellafaille. Schatter was de heer Emm. Van Luyck, 6 september 1855//
//
40H.2/3.3.02.3/3 - Scheurblaadje met een schatting van goederen gelegen onder Wijnegem ten bedrage van fr.: 211,821 en Schoten, fr.: 339,082, s.d.//
//
41H.2/3.4.02.3/4 - Schatting van de hoeve Ter Venne, s.d.//
//
42H.2/3.5.02.3/5 - Schattingen van goederen gelegen onder Wijnegem: 205401 fr. en Schoten: 274762 fr.//
//
43H.2/3.6.02.3/6 - Dubbel gevouwen folio "Taxation du Notaire Van Sulpen", taxatieverslag ten bedrage van 328,807 fr. van goederen onder Wijnegem en Schoten., s.d.//
//
44H.2/4.0.02.4 Register : bruine kaft, etiket " Inventaire des titres de propriété des biens situés sous Wijneghem, Schooten et Wommelghem", 1857//
//
45H.2/5.0.02.5 Kaft: bruin gespikkelde kaft, 19e eeuw, op de rugzijde " Wittekop - Notes sur Wijneghem et Schooten", op het etiket: " Receuil de notes faites par Mr. Wittekop touchant les propriétés sous Wijneghem et Schooten" alle documenten zijn genummerd van 1 tot 46. en staan i.v.m. eigendommen, rekeningen, pachtgelden enz.//
//
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.023 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier