De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
91V.5/89.0.0Betaling van de som van 12 gls 10 stuivers aan de heer P. Cleijnkens, dienende meester van de kapel van de Heilige Moeder Gods in de kathedraal (Antwerpen), door mevr. de Weerdt, weduwe van C. de Weerdt, voor het mee organiseren van de uitvaart van Constantinus de Weerdt.01/01/1700
31/12/1799
92V.5/90.0.0Joannes Baptiste Dors, dienende kapelmeester van dr Kapel van het Allerheiligsten in de kathedrale kerk van Antwerpen, bevestigt de ontvangst van 12 gls 10 stuivers uit handen van mevr. de Weerdt, voor de medeorganisatie van de uitvaart van haar echtgenoot Constantinus de Weerdt.05/07/1700
05/07/1700
93V.5/91.0.0De kerkmeesters Alberto Stoijberghen en Gaspar Sadet van de collegiale kerk van St.-Jacob bevestigen de ontvangst van 600 gulden uit handen van mevr. de Weerdt (Catharina Peeters) afkomstig uit een legaat aan deze kerk, overgemaakt door Constantinus de Weerdt saliger.21/06/1700
21/06/1700
94V.5/92.0.0Joannes Nijs, kapelaan in de kerk van St.-Jacob te Antwerpen, verklaart ontvangen te hebben uit handen van mevr. de Weerdt, weduwe van Constantinus de Weerdt, de som van 90 gls. Deze vergoeding diende voor het celebreren van missen gedurende een half jaar ter nagedachtenis van Gregorius de Weerdt, zijn echtgenote Clara Rubens en alle afgestorven vrienden.28/06/1700
28/06/1700
95V.5/93.0.0Afrekening voor het leveren van laken, baije en drap de dame door de heer François Le Grelle ten bedrage van 150 gls 3 stuivers ten laste van Catharina Peeters, weduwe van secretaris de Weerdt.01/01/1700
31/12/1799
96V.5/94.0.0Gerardus Segers verklaart ontvangen te hebben uit handen van de erfgenamen van wijlen Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, de som van 2 gls 8 stuivers.--/06/1700
--/06/1700
97V.5/95.0.0Margo vande Perre verklaart ontvangen te hebben in naam van de weduwe Lommaert de som van 41 gls 8 stuivers.25/06/1700
25/06/1700
98V.5/96.0.0Francois Schilders, Jan Chauwin, Paulo Charlé en Eduard Emtinck, dienende aalmoezeniers van Antwerpen, verklaren ontvangen te hebben van Catharina Peeters, weduwe van Constantin de Weerdt, de som van 1.000 gls uit het legaat van wijlen Constant de Weerdt voor de Kamer van de Huisarmen.30/06/1700
30/06/1700
99V.5/97.0.0Afrekening voor geleverde arbeid door een metser en metsendiender en geleverde steen, kalk en potten bier voor een bedrag van 2 gls 16 stuivers.01/01/1600
31/12/1699
100V.5/98.0.0Ontvangstbewijs voor de som van 20 gls uit handen van de heer de Weerdt.20/12/1696
20/12/1696
101V.5/99.0.0Betaling van de som van 2 gls 7 1/2 stuivers voor bouwwerken uitgevoerd in een huis, gelegen in de Kolveniersstraat, door Franciscus Noosens.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
102V.5/100.0.0Betaling door de heer de Weerdt, secretaris van Antwerpen, de som van 20 gls voor drie jaargetijden door de paters minderbroeders.17/12/1698
17/12/1698
103V.5/101.0.0De erfgenamen van wijlen Philip Rubens betalen de som van 100 gulden aan Magdalena Peeters, afkomstig uit een legaat van 100 gls per jaar, opgemaakt door bovengenoemde Philip Rubens.05/10/1698
05/10/1698
104V.5/102.0.0Afrekening voor gedane arbeid en geleverd materiaal ten bedrage van 49 gls 10 stuivers door Joseph Jansens.17/08/1698
17/08/1698
105V.5/103.0.0Jan Stekeldoren ontvangt de som van 46 gls 16 stuivers uit handen van de heer secretaris de Weert om een half jaar zes proven te leveren.--/--/1698
--/--/1698
<<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>>
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.