De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
196V.5/194.0.0Papiere betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils, koopman, tegen de eerw. pater Gaspar de Hase. 'Corte deductie voor den eerw: Pater Gaspar de hase qualitate qua Aenleggere tegens Jan Wils verweerder'.01/01/1600
31/12/1699
197V.5/195.0.0Voor notaris Cornelis Doppegieter zijn samengekomen: Anthonius Diericx, religieuze van de Societeit Jesu, zoon van wijlen Adriaen Diericx en Aleidis Aerts. Anthonius Diericx verklaart bij wijze van gift over te geven aan de eerw. pater Gaspar de Hase: een jaarlijkse rente van 76 gulden heffende op een huis 'Den Witten Leeuw'. 4.168 gls 15 stuivers als deel van de som van 12.000 gls. Een huis genaamd 'Het Wit Cruijs' gelegen op de Borsse en nog een huis daarachter in de Hofstrate, alle drie eigendom van Maria Clarisse.21/03/1656
21/03/1656
198V.5/196.0.0Testament van Clara Rubens en echtgenoot Gregorius de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, opgemaakt door notaris G. Le Rousseau. Clara Rubens was de dochter van Philippus Rubens en een nicht van Pieter Pauwel Rubens. De akte is voorzien van een rode, intacte lakzegel.24/10/1647
24/10/1647
199V.5/197.0.0'Scheijdinge ende deijlinge vande goederen achtergelaten bij J° Alegina de Haes. (de achternaam is overschreven). Voor Jan Snyers en Eduart Sandelin, schepenen van Antwerpen zijn verschenen: Gregorius en Joos de Weerdt, zonen van Joos de Weerdt, Elisabeth en Anna van Mol, dochters van Nicolaes en Magdalena de Weerdt en Arnouldt Vanderdussen als vertegenwoordiger van Helena en Anna de Weerdt. Verder kwamen nog Agnes en Theodore van Vesele, kinderen van wijlen Josina de Weerdt. De akte is voorzien van twee halve, bruine lakzegels met staart.19/04/1641
19/04/1641
200V.5/198.0.0Voor Jan Schoofs en Henrick de Clerck, schepenen van Antwerpen, zijn versche-nen: Maria de Moij, wed. eerst van Philips Ruebens (Rubens) en Balthasar van Nispen. Zij verklaart schuldig te zijn aan Clara Rubens, haar dochter gehuwd met Gregorius de Weerdt, de som van 9.962 gls. Het betreft hier voornamelijk de afbetaling van bovenvermelde som. Er is verder sprake van een rente op een huis genaamd 'het Bourgoens Cruijs' gestaan op de hoek van de Maelderijstrate, eigendom van Jan vander Vloet en een huis gestaan in de 'Suerstraete. De akte is voorzien van twee gedeeltelijke bruine lakzegels gehangen aan zegelstaarten.28/06/1629
28/06/1629
201V.5/199.0.0"Scheijdinge ende deijlinge van de goederen wijlen Philip Ruebens". Voor schepenen van Antwerpen zijn verschenen, Clara Ruebens en haar man Gregorius de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, Jan Brandt, vertegenwoordiger van Philips Ruebens, broer van Clara, voor hemzelf als in naam van Petro Paulo Ruebens. Het betreft hier de achtergelaten goederen van Philips Rubens, vader van Clara en Philip, broer van Pieter Pauwel Rubens. Clara Rubens erft, buiten geldsommen, 2 huizen naast elkaar gelegen in de Groendalstraete, een gedeelte van een beemd, een erfelijke rente geheven op een huis 'De Roode Leeuw' in de Cammenstraete en een rente op een huis gelegen in de Loochbrugghe. De akte is voorzien van twee staarten, de zegels ontbreken.26/06/1629
26/06/1629
202V.5/200.1.0Latijnse tekst, nog te vertalen. Akte 5.200/1 is bevestigd aan akte 5.2000/2 d.m.v. een staart met papieren diepdrukzegel.01/01/1600
31/12/1699
203V.5/200.2.0Latijnse tekst, nog te vertalen. Akte 1.200/2 is bevestigd aan de akte 5.200/1 d.m.v. een staart met papieren driepdrukzegel. "Dispensatie voor den heere Joan van Eelen ende vrouwe Anna van Eelen om te mogen trouwen in date 5 7ber 1655"05/09/1655
05/09/1655
204V.5/201.0.0"Dispensatie vanden heere Joan; ende Vrouwe Anna van Eelen om te trouwen in date 5 7ber 1655". Latijnse tekst, nog te vertalen. In de akte bevindt zich een losse papieren diepdrukzegel. Deze was oorspronkelijk gekleefd op de akte.05/09/1655
05/09/1655
205V.5/202.0.0Uittreksel uit een scheiding en deling van jonkheer Jan Jeronimus de Clerck aangegaan met Vrouwe Margriete de Clerck, zijn zuster, gehuwd met jonkheer Jan Gerlaijs, gepasseerd voor notaris Jacob Sporckmans op 2 mei 1634.01/01/1600
31/12/1699
206V.5/203.0.0"Voor Hendrick vander Borch en Pauwels Huens, schepenen van Mechelen, zijn gekomen Jonkheer Jan Jeronimo de Clerck heeft overgedragen en getransporteert aan Rombout Huens, Ontvanger Generaal der stad Mechelen, 20 carolus gulden erfelijke rente bepandt en tot laste van de voors. stad Mechelen voortkomende uit het sterfhuis van wijlen Jonkheer Charles de Clerck, zijn vader. Tegen Margriet de Clerck, zijn zuster gehuwd met Jan Gerlaijs." Aan de akte zijn twee staarten met nagenoeg intacte bruine lakzegels bevestigd.10/07/1634
10/07/1634
207V.5/204.0.0Huwelijksvoorwaarden voor Joos de Weerdt en Regina Clercx. Joost de Weerdt brengt van zijn kant al zijn hafelijke en roerende goederen, zilverwerk en huisraad mee, alles geschat op 500 gulden Vlaams. Regina Clercx van haar kant heeft een inbreng van 1.000 carolus gulden plus nog 100 carolus gulden voor haar persoonlijk. Verder wordt nog een regeling besproken voor het gebruik van zaken en goederen door de langstlevende. De akte werd opgemaakt ten woonhuize van de moeder van de bruid, genaamd 'De Gulden Struys' aan het Minnebroeders Clooster, door notaris Johannes Bloemaert.06/06/1544
06/06/1544
208V.5/205.0.0Huwelijksvoorwaarden opgemaakt door notaris Van Achelen uit Antwerpen, tussen Joos de Weerdt, stadspensionaris van Antwerpen, geassisteerd door zijn moeder Regina de Clerck, en Catharina de Aijala, geassiteerd door Michiel en Philips de Aijala, haar broers.12/12/1595
12/12/1595
209V.5/206.0.0'Octroij van den koninck voor don diego morante de Ayala om te moeghen vercopen leengoederen van vordestein'. Diego de Aijala, zoon van wijlen Don Diego Carion en vrouwe ... d'Ayala vraagt de toestemming om zijn deel van goeden en de heerlijkheid van Vordestein, gelegen onder Schoten en Merksem, te leen gehouden en hem toegekomen door de dood van zijn vader, te verkopen.18/03/1623
18/03/1623
210V.5/207.0.0'Testamento de Antonia de Ayala' Op 18 sept. laat Antonia de Ayala, ongehuwde dochter van Diego de Aiala en Agneta de Remalme, haar testament opmaken voor notaris Michiel Van Couwenberghe uit Antwerpen. De armen van Antwerpen krijgen 2 veertelen tarwe voor het bakken van broden. Haar zusters Agneta en Susanne, beiden religieuzen in het klooster van Bleyenbergh te Mechelen, erven 18 gls. Een andere zuster, met name Catherina, erft juwelen, klederen en kleinoden. Een vierde zuster, Franchoyse, krijgt haar beste tabbart. Verder legateert zij aan haar broers, Michiel en Philippo actiën en goederen. Er dienen 300 missen gelezen te worden voor de zaligheid van haar ziel: 100 in de kerk van St.- Jacob, 100 in het klooster van de minderbroeders te Antwerpen en 100 in het klooster van Bleyenbergh te Mechelen.18/09/1587
18/09/1587
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.