"De ontmaskering van Dulle Griet" nog steeds verkrijgbaar. [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
2018 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-10-24 17:27:58
#inventarisitembegindatum
einddatum
91DG.16/8.0.0Masse der Goederen bij wijlen den heere prister franciscus xaverius Martens in tachte beseten uijt den hoofde van sijne tante Jouffre Catharina Martens in dato 6 8ber 1725; N° 19.306/10/1725
06/10/1725
92DG.16/9.0.0Het betreft hier een verklaring vanwege Gregorius Martens waarbij hij schenkingen doet van renten aan zijn zoon Franciscus Xaverius Martens13/05/1694
13/05/1694
93DG.17/1.0.0Inventaris Van eenighe goederen bij Jouffre C:G: (Clara Gregoria) ende M:A: (Maria Anna) van Parijs ingebrocht ten huyse van den heere Franciscus Xaverius Martens in dato 9 mey 1718: N° 19609/05/1718
09/05/1718
94DG.17/2.0.0Masse, lotinghe Caevelinghe ende subdivisie der naergemelde goederen achtergelaeten bij wijlen den eerw: heere franciscus xaverius martens, priester bij hem beseten12/02/1726
12/02/1726
95DG.17/3.0.0Masse cavelinghe ende Subdivisie der goederen ex den heere franciscus xaverius Martens, tusschen de Jouffren van Parijs ende vre rubbens, in dato 12 febrij 1726: N° 186. Nots. was Jacques de Bruijn te Antwerpen12/02/1726
12/02/1726
96DG.17/18.0.0Transport van Den ontfanck eender rente N°141 Consumptie in faveur van De Capetmeesters van O:L:Vrouw Caoelle vande Cathedrale deser stadt tot Voltreckinge der fondatien van jaergetijden ende brood proeven geordoneert door Dheer Theodorus Jacobus van Scherpenbergh & Dheer Theodorus van Scherpenbergh met Jouffr Maria Cath: Pauwels voor Dheer Joan Daniel van Scherpenbergh Cum Suis02/01/1782
02/01/1782
97DG.18/1.0.0Fondatie van eene eeuwighduerende daghelijcksche misse in de kercke van het Proffessiehuijs voor de siele van Jouffre maria Anna Jacoba Van Parijs in dato 12 meert 175612/03/1756
12/03/1756
98DG.18/2.0.0Procuratie waerbij jonr Jacobus Abilius Dellafaille is aengestelt als Collateur over diferente Fondatien voor Jonr F:A: Dellafaille in dato 29 xber 1778. Nots. was Gerardus Deelen te Antwerpen. Collatrice was Jonkvre Maria Josepha Van Parijs bij aflijvigheid van haar broer Hermanus Josephus.20/12/1778
20/12/1778
99DG.18/3.0.0Eerste rekeninghe, Bewijs ende uytgeeff door den notaris G: (Gerardus) Deelen gehad sedert 24 Februarij 1778 daege van het sluyten van sijne leste Rekeninghe met wijlen Jonr Hermanus Josephus van Parijs11/03/1779
11/03/1779
100DG.18/4.0.0Cessie van Differente fondatien Jouffre Joanna Maria De Rorive gedaen in faveur van Mheer Thomas Jean Baptiste Joseph Vicomte De Fraula in dato 7 9ber 178107/11/1781
07/11/1781
101DG.18/5.0.0Assignatie van Eene rente van F. 180: siaers voor de Dagelijcksche misse van heere priester Franciscus Xaverius martens ende approbatie daer achter staende Resp:é in date 13 November ende 4 december 1756 voor Jouffre Clara Gregoria van Parijs. Nots. was Guilielmus Eenens te Antwerpen13/11/1756
13/11/1756
102DG.18/6.0.0Tweede Rekeninghe Bewijs ende Reliqua over den Ontfanck ende uytgeeff voor den Notaris G ( Gerardus) Deelen te Antwerpen, gehad sedert 11 Meert 1779 daege van het sluijten van sijne eerste Rekeninge met den Heere Contradicent. Worden genoemd in de akte: Jonkr Jacobus Abilius Dellafaille - Maria Josepha van Parijs (collateur)25/02/1780
25/02/1780
103DG.18/7.0.0Derde Rekeninge bewijs ende reliqua over den ontfanck ende uytgeeff door den Notaris G: Deelen (Gerardus) gehad sedert 25 february 1780 daege van het sluijten van sijne tweede Rekeninge met den heere contracdicent. Jacobus Abilius Dellafaille - Maria Josepha van Parijs24/02/1781
24/02/1781
104DG.18/8.0.0Sesde Rekeninge van den Ontfanck ende uijtgeeff door den notaris G: (Gerardus) Deelen tot Antwerpen, gehad door ordre ende voor Rekeninge van Jonr Hermanus Josephus van parijs, oud binnen Borgermeester deser stadt over de naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt.24/02/1778
24/02/1778
105DG.18/9.0.0Copia eerste Rekeninge van Ontfanck ende uijtgeeff door den Notaris G: Deelen gehad door ordre van Jonr Hermanus Josephus Van Parijs, oud binnen Borgermeester deser Stadt ende voor rekeninge vande naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt24/02/1773
24/02/1773
<<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>>
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 
?

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/10/2021    20/11/2021    18/12/2021    15/01/2022    19/02/2022    19/03/2021