Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
1696 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-07-06 08:43:46
#inventarisitembegindatum
einddatum
91DG.16/8.0.0Masse der Goederen bij wijlen den heere prister franciscus xaverius Martens in tachte beseten uijt den hoofde van sijne tante Jouffre Catharina Martens in dato 6 8ber 1725; N° 19.306/10/1725
06/10/1725
92DG.16/9.0.0Het betreft hier een verklaring vanwege Gregorius Martens waarbij hij schenkingen doet van renten aan zijn zoon Franciscus Xaverius Martens13/05/1694
13/05/1694
93DG.17/1.0.0Inventaris Van eenighe goederen bij Jouffre C:G: (Clara Gregoria) ende M:A: (Maria Anna) van Parijs ingebrocht ten huyse van den heere Franciscus Xaverius Martens in dato 9 mey 1718: N° 19609/05/1718
09/05/1718
94DG.17/2.0.0Masse, lotinghe Caevelinghe ende subdivisie der naergemelde goederen achtergelaeten bij wijlen den eerw: heere franciscus xaverius martens, priester bij hem beseten12/02/1726
12/02/1726
95DG.17/3.0.0Masse cavelinghe ende Subdivisie der goederen ex den heere franciscus xaverius Martens, tusschen de Jouffren van Parijs ende vre rubbens, in dato 12 febrij 1726: N° 186. Nots. was Jacques de Bruijn te Antwerpen12/02/1726
12/02/1726
96DG.17/18.0.0Transport van Den ontfanck eender rente N°141 Consumptie in faveur van De Capetmeesters van O:L:Vrouw Caoelle vande Cathedrale deser stadt tot Voltreckinge der fondatien van jaergetijden ende brood proeven geordoneert door Dheer Theodorus Jacobus van Scherpenbergh & Dheer Theodorus van Scherpenbergh met Jouffr Maria Cath: Pauwels voor Dheer Joan Daniel van Scherpenbergh Cum Suis02/01/1782
02/01/1782
97DG.18/1.0.0Fondatie van eene eeuwighduerende daghelijcksche misse in de kercke van het Proffessiehuijs voor de siele van Jouffre maria Anna Jacoba Van Parijs in dato 12 meert 175612/03/1756
12/03/1756
98DG.18/2.0.0Procuratie waerbij jonr Jacobus Abilius Dellafaille is aengestelt als Collateur over diferente Fondatien voor Jonr F:A: Dellafaille in dato 29 xber 1778. Nots. was Gerardus Deelen te Antwerpen. Collatrice was Jonkvre Maria Josepha Van Parijs bij aflijvigheid van haar broer Hermanus Josephus.20/12/1778
20/12/1778
99DG.18/3.0.0Eerste rekeninghe, Bewijs ende uytgeeff door den notaris G: (Gerardus) Deelen gehad sedert 24 Februarij 1778 daege van het sluyten van sijne leste Rekeninghe met wijlen Jonr Hermanus Josephus van Parijs11/03/1779
11/03/1779
100DG.18/4.0.0Cessie van Differente fondatien Jouffre Joanna Maria De Rorive gedaen in faveur van Mheer Thomas Jean Baptiste Joseph Vicomte De Fraula in dato 7 9ber 178107/11/1781
07/11/1781
101DG.18/5.0.0Assignatie van Eene rente van F. 180: siaers voor de Dagelijcksche misse van heere priester Franciscus Xaverius martens ende approbatie daer achter staende Resp:é in date 13 November ende 4 december 1756 voor Jouffre Clara Gregoria van Parijs. Nots. was Guilielmus Eenens te Antwerpen13/11/1756
13/11/1756
102DG.18/6.0.0Tweede Rekeninghe Bewijs ende Reliqua over den Ontfanck ende uytgeeff voor den Notaris G ( Gerardus) Deelen te Antwerpen, gehad sedert 11 Meert 1779 daege van het sluijten van sijne eerste Rekeninge met den Heere Contradicent. Worden genoemd in de akte: Jonkr Jacobus Abilius Dellafaille - Maria Josepha van Parijs (collateur)25/02/1780
25/02/1780
103DG.18/7.0.0Derde Rekeninge bewijs ende reliqua over den ontfanck ende uytgeeff door den Notaris G: Deelen (Gerardus) gehad sedert 25 february 1780 daege van het sluijten van sijne tweede Rekeninge met den heere contracdicent. Jacobus Abilius Dellafaille - Maria Josepha van Parijs24/02/1781
24/02/1781
104DG.18/8.0.0Sesde Rekeninge van den Ontfanck ende uijtgeeff door den notaris G: (Gerardus) Deelen tot Antwerpen, gehad door ordre ende voor Rekeninge van Jonr Hermanus Josephus van parijs, oud binnen Borgermeester deser stadt over de naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt.24/02/1778
24/02/1778
105DG.18/9.0.0Copia eerste Rekeninge van Ontfanck ende uijtgeeff door den Notaris G: Deelen gehad door ordre van Jonr Hermanus Josephus Van Parijs, oud binnen Borgermeester deser Stadt ende voor rekeninge vande naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt24/02/1773
24/02/1773
<<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>>
0.007 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier