Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
1696 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-07-06 08:43:46
#inventarisitembegindatum
einddatum
46DG.8/11.0.0Het betreft hier renten beset op verschillende gronden. Worden vermeld in de akte Thomas - Ignatius - Joannes Pauwels e.a.09/08/1697
09/08/1697
47DG.8/12.0.0Goedenis brief voor Jan van Wesemael van het Huys opden hoeck vande Lange Vlierstege Ende dander Drij inde Lange Ridderstrate.Worden vermeld: Jacobus de Cort - Susanna Maria Siluorts - Sara Verwerft - Henricx Siluorts. Notaris was Joannes Pauwels. Aan de akte hangen nog twee staarten van zegels, de zegels ontbreken.11/01/1669
11/01/1669
48DG.9/1.0.0Toestemming om een testament te maken, verleend door Keizer Carel,aan Jan Francois van Parijs, gehuwd met Joanna Francoise van Grisperre ( Grijsperre) De akte is voorzien van een grote rode lakzegel. Eén vierde van de zegel ontbreekt18/04/1621
18/04/1621
49DG.10/1.0.0Het betreft hier betalingen van renten berustende op huizen. Worden vermeld in de akte : Gregorius - Maria - Joanna Mertens ( Martens ) e.a. - Jan Baptista Claes 26/04/1649
26/04/1649
50DG.10/2.0.0Ondergetekende Jan Baptista van Parijs verklaart betaald te hebben de som van 1800 gulden aan Catharina Martens, " Mijne moeije" Worden nog vermeld: Joannes Ricardt - Anna de Man en Peeter Pansins16/12/1681
16/12/1681
51DG.10/3.0.0Gift tussen levenden vanwege aan Catharina Martens, geestelijke dochter, een rente van 400 gulden, uitgaande op het "Root Tonneken" gestaan op de Couwenbergh, en een rente van 1400 gulden op " Het Conijntien" inde Lange Nieuwstraete, toebehorende aan Anna Vander Veken. Verder vermeld: Gregorius en Anna Martens.00/04/1655
00/04/1655
52DG.10/4.0.0Voor notaris Andries Francois Vander Donck verschenen Gregorius Martens, Catharina Martens m.b.t. het schenken van een erfelijke rente.02/05/1680
02/05/1680
53DG.10/5.0.0Het betreft hier goederen gelegen te Borgerhout en Overbroeck mbt Maria Lambrichts en de familie Martens01/01/1600
31/12/1699
54DG.10/6.0.0Rentebrief m.b.t de familie Martens en goederen gelegen in de regio Antwerpen01/01/1600
31/12/1699
55DG.10/7.0.0Rentebrief m.b.t. de familie Martens en goederen, gelegen in de regio Antwerpen (Borgerhout)01/01/1600
31/12/1699
56DG.10/8.0.0Rentebrief m.b.t. de familie Martens en goederen gelegen in de regio Antwerpen01/01/1600
31/12/1699
57DG.11/1.0.0Manuale ordonnantien en legaten van Jo.e catharina Martens in date 3 en 8 sept 1704. N° 20708/09/1704
08/09/1704
58DG.11/2.0.0Beschrijving van diverse gronden en de te betalen huur of renten gelegen onder Willemersdonck gekocht op 17 febr. 1697 van Simon de Bruyn.05/03/1700
05/03/1700
59DG.11/3.0.0Testament van uiterste wil vanwege Catharina Martens, dochter van Gregorius Martens.01/01/1600
31/12/1699
60DG.11/4.0.0Testament van Jouffre Catharina Martens in dato 22 december 1698, N° 212. Op het document zijn acht kleine lakzegels aangebracht in rode was22/12/1698
22/12/1698
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.016 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier