Tentoonstelling 2020 ‘Een nieuwe kijk op de oude Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
1692 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-06-26 16:41:20
#inventarisitembegindatum
einddatum
31DG.7/1.0.0Voor notaris Peeter de Moitemont, tot Brussel, verschenen Jacobus Ignatius - Joannes Baptiste - Philippus Constantinus Josephus van Parijs e.a. allen erfgenamen van Philip van Parijs, Heer van Merksem en Dambrugge en Clara Rubens, hun vader en moeder. Het betrefdt hier de erfenis bestaande uit obligaties en renten die zij te goed hebben. 27/11/1699
27/11/1699
32DG.7/2.0.0Voor notaris Peeter De Moitemont, te Brussel, verschenen diezelfde personen zoals vermeld in de akte van 27 november 1699 Het betreft ook hier de erfgenamen van wijlen Clara Joanna Rubens en Philip van Parijs.12/11/1699
12/11/1699
33DG.7/3.0.0Het betreft een verdeling van goederen. Worden vernoemd in de akte: Maria Anna - Clara Gregoria - Gregorius Ignatius - Catharina Philippina - Jan Baptiste van Parijs - Alexander Joseph Rubens en Catharina Barbarina Martens.23/01/1709
23/01/1709
34DG.7/4.0.0Subdivisie Der Goederen ex jonr jan baptista Van parijs ende Vre catharina barbarina Martens in dato 23 janry 1709. N° 198:23/01/1709
23/01/1709
35DG.7/10.0.0Voor schepenen van Evergem verscheen Ambrosius Mees welke verklaart ontvangen te hebben uit handen van Lieven van Bastelaar de som van 56 ponden groot Vlaams. Het heeft betrekking op een huis met stede gestaan binnen Evergem01/10/1777
01/10/1777
36DG.8/1.0.0Duplex facta voor Sr Francisco Van Grijsperre30/03/1669
30/03/1669
37DG.8/2.0.0Extract uyt Seekere Scheydinghe ende Deylinghe van Eenighe goederen Naergelaeten bij Wijlen Jouffre Susanna Maria Engelgraeve, Weduwe was van wijlen Dheer Peeter Vinck27/04/1756
27/04/1756
38DG.8/3.0.0Cassatie Van Eene Rente van f. 4.000 Capt: Wissel hebbende tot laste van wijlen Jonr Jan Francois van Parijs beseth geweest op Drij huysen, In dato 10 April 1756. Worden nog vermeld: Ignatius Vinck - Philippus Josephus van Parijs - Joanna Francoise Van Grijsperre en Isabella Vinck.10/04/1756
10/04/1756
39DG.8/4.0.0Rente van 4.000 gls capt tot Laste van Jonckvre Joanna Francois Van Grijsperre cum marito beseth op henne drijhuijsen resp gestaen opde peerdenmerckt ende Nieuwstraet Voor Jouffre Isabella Vinck. Worden nog vermeld: Jan Francois van Parijs11/11/1706
11/11/1706
40DG.8/5.0.0Betaling van de som van 51 guldens 9 stuivers aan rechten beset op gronden gelegen onder Grobbendonck. Worden vermeld in de akte: Clara Gregoria - Joannes Baptista van Parijs.02/09/1761
02/09/1761
41DG.8/6.0.0Leenverheffing van een kapitaal van 1418 gulden door ClaraGregoria van Parijs ten behoeve van haar erfgenamen en tot laste van Adriaen Broeckx voor het restant van 3000 guldens wisselgeld02/09/1761
02/09/1761
42DG.8/7.0.0Acte van acquit gepasseert bij de Jonvkr van Anthoine en den heere priester van Parijs qualitate qua over het sterfhuijs van den heere canoninck anthoine op 8 julij 1741 voor den Notaris Eenens voor de Jouffren van Parijs. Verder vermeld in de akte: Maria Alexandrina Josepha - Joanna Maria Josepha Anthoine - Alexander Jacobus Josephus van Parijs Isabella Anthoine e.a.08/07/1741
08/07/1741
43DG.8/8.0.0Uittreksel van het testament van Cornelis Vande Wal, chirurgijn en poorter. Links boven een zegel op papier( diepdruk)00/00/1629
00/00/1629
44DG.8/9.0.0Testament van den Eerw: pater Gregorius van Parijs in dato 30 September 1719. N° 19530/12/1719
30/12/1719
45DG.8/10.0.0Transportbrieff voor dheer Francisco van grijsperre et uxor van eene rente van 37 gulden ende 10 stuivers erffe. De akte is voorzien van twee zegels op papier met staart20/10/1672
20/10/1672
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier