familie "de Gruben"

 
1679 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-05-29 11:25:05
#inventarisitembegindatum
einddatum
1666DG.244/9.0.0Scheijdinghe ende Deijlinghe der achtergelaetene Goederen van wijlen Jonr. Balthazar Moretus ende Vrouwe Anna Goos07/02/1692
07/02/1692
1667DG.244/10.0.0Testament van Jouffre Anna Goos wed van dhr Balthazar Moretus. Het document vertoont schade en vlekken15/07/1676
15/07/1676
1668DG.244/11.0.0Copije vande reciprocque Codicille van wijlen dheer Balthasar Moretus ende Jo Anna Goos selr de dato 25 feb 1674 voor desselfs Erffgenaemen25/02/1674
25/02/1674
1669DG.244/12.0.0Copije vande Codicille van wijlen Joe Anna Goos de dato 25 febr 1670 voor haere Erffgenaemen moretj31/10/1678
31/10/1678
1670DG.244/13.0.0Testament van dheer Melchior Moretus inde Abdije van Ste Michiel alhier in date 21 Junij 1684. Zoon van Balthazar Moretus en Anna Goos21/06/1684
21/06/1684
1671DG.244/14.0.0Testament van Melchior Moretus 26/11/1682
26/11/1682
1672DG.244/15.0.0Voor notaris Jacques de Vos verschenen: Anna Goos, wed. Balthazar Moretus als afgevaardigde van haar kinderen. Melchior Moretus doet een schenking aan zijn broers en zusters. Worden vernoemd in de akte: Franciscu, Anna Maria, Susanne Clara en Balthazar Moretus 20/07/1684
20/07/1684
1673DG.244/16.0.0Testament van Jouffre Maria Isabella Moretus, dochter van Balthazar Moretus en Anna Goos. Notaris was Andries Francois vander Donck te Antwerpen06/11/1674
06/11/1674
1674DG.245/1.0.0Staet van het sterffhuys van den Eerw heere Canoninck Moretus ( Franchois Moretus)29/04/1705
29/04/1705
1675DG.246/1.0.0De heer Vanderstraeten verklaart ontvangen te hebben van de heer Moretus de som van ... pistolen voor een enkele reis naar Dendermonde26/03/1725
26/03/1725
1676DG.246/2.0.0De heer A. Mossevelde verklaart de som ontvangen te hebben van drie ponden thien ... voor de aankoop van ..... Petrus Moretus05/03/1725
05/03/1725
1677DG.246/3.0.0De heer de Vlieghere verklaart ontvangen te hebben vanwege Jacobus Verbeke en Petrus Moretus de som van 530 schellingen20/02/1725
20/02/1725
1678DG.246/4.0.0Rekeningen van uitgaven. Worden vermeld in het document/ Jacobus Verbeke, Petrus Moretus. J. de Vlieghere. Het document vertoont beschadigingen.19/02/1725
19/02/1725
1679DG.246/5.0.0Rekening van ontvangsten van Adriaen Salwins in opdracht van Petrus Moretus.18/08/1724
18/08/1724
0.019 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier