"De ontmaskering van Dulle Griet" nog steeds verkrijgbaar. [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
2018 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-10-24 17:27:58
#inventarisitembegindatum
einddatum
16DG.4/6.0.0Rekeninghe van Ontfanck ende uijtgeef gehadt bij Jouffr C:G: van Parijs voor ende den heere Rubens ( Clara Gregoria van Parijs)01/01/1700
31/12/1799
17DG.5/1.0.0Schijd: ende Acquit van eene actie op de oostindische Compagnie ende van eene Rente van f. 1700:- capl wiss: tot laste van Adriaen van den Broeck tot Grobbendonck ende van alle voordere goederen naergelaeten bij Jouffr clara Gregoria Van Parijs voor den heer Philippus Van Parijs cum suis16/10/1766
16/10/1766
18DG.5/2.0.0Reparatien tusschen den heere Philippus Van Parijs cum suis over de achterstellen van hunne aengedeylde ende Gesubdiveerde Goederen uijt den hoofde van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato ses iunij 176106/06/1761
06/06/1761
19DG.5/3.0.0Rekeninghe van den heere philippus Van Parijs als Rendant over het Sterfhuijs van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato 21 iulij 176121/07/1761
21/07/1761
20DG.5/4.0.0Cavelinghe der Achtergelaetene Goederen Van Wijlen jouffr Clara gregoria van Parijs Geestelijke Dochter bevallen aen den edelen ende Eerw: heere philippus Van Parijs aen jonr hermanus Josephus Van Parijs, jonckvr maria Van Parijs ende jonr Jacobus francus van Parijs01/01/1700
31/12/1799
21DG.5/5.0.0Subde.sche der buijten goederen naergelaeten bij jouffr C:G: Van Parijs tusschen den heere philippus van Parijs cum suis Gepasseer Voor den nots G: Eenens ende Getuijghen binnen Antwerpen op 14 november 1760 voor den heere Philippus Van Parijs. nots. was Guimlielmus Eenens14/11/1717
14/11/1717
22DG.5/6.0.0Uittreksel notarisakte Guillielmus Eenens, Extract uijt den inventaris der Naergelaetene Goederen van Jouffr clara Gregoria Van Parijs Nopende de contante penningen voor Den heere Philippus van Parijs als executeur.01/01/1700
31/12/1799
23DG.5/7.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffr C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor schepenen gepasseert Voor jonr Hermanus Josephus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
24DG.5/8.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffrw C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor Den heere Philippus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
25DG.5/9.0.0Schijdinghe der goederen binnen Antwerpen, ende achtergelaeten bij Jouffre clara Gregoria Van Parijs Gepasseert voor schepenen der stadt Antwerpen op 11 october 1760 Sub Eenens Notario Voor Den heere Philippus van Parijs, Duplex facta; Worden ook vermeld: Jan Baptist en Isabella Alexandrina van Parijs.11/10/1760
11/10/1760
26DG.6/1.0.0Corte aenwijsinge raeckende den ontfanck en uijtgeeff voor soo veel den heer Jan Baptiste van parijs als momboir over sijne vier kinderen verweckt en behouden van wijlen vrouwe catharina Barbarina Martens m.n. Catharina Philippina- Clara Gregoria- Maria Anna Jacoba en Gregorius Ignatius van Parijs00/00/1705
00/00/1705
27DG.6/2.0.0Berekeningen van ontvangsten en uitgaven van Jan Baptiste van Parijs als voogd over zijn vier kinderen verwekt bij wijlen Catharina Barbarina Martens (zie ook inv. nr. 6.119/09/1705
19/09/1705
28DG.6/3.0.0Scheijdinghe ende deijlinghe tusschen Gregorius Martens oud Borger Meester, Raed ende Pensionaris der stad Antwerpen ende Catharina Martens sijne suster, Geestelijcke dogter, der goederen naergelaeten bij Maria Martens, weduwe Jacobus Adriaenssens, hunne suster de dato 6 aug 1676 komt uijt het sterfhuijs van Maria Josepha van Parijs06/08/1676
06/08/1676
29DG.6/4.0.0Quadruplex facta voor franciscus xaverius martens. Hey document is voorzien van twee papieren zegels10/03/1680
10/03/1680
30DG.6/4.0.0Op de voorzijde van de akte lezen we " Quadruplex facta voor franciscus Xaverius Martens" Schijdinghe der goederen ex jouffre anna Deman in dato 10 8ber 1680. De akte is voorzien van twee papieren zegels (diepdruk)10/10/1680
10/10/1680
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.010 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Gesloten tot nader bericht