Tentoonstelling oktober 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ [Klik hier].

Lid worden? [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
1745 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-08-31 09:23:02
#inventarisitembegindatum
einddatum
1291DG.165/44.0.0Rekening van 24 februari 1782 tot 24 februari 1783 met betrekking tot de fondatie en missen gecelebreert in de St Eloy kapel te Antwerpen01/01/1700
31/12/1799
1292DG.165/45.0.0Vierde Rekeninghe bewijs ende Reliqua over den ontfanck ende uijtgeeff door den notaris G: Deelen gehad sedert 24 februarij 1781....... welken notaris G: Deelen doende ende overgevende is aen Jonr Jacobus Abilius Della faille dienende Schepene deser stadt als door Jonkvrouwe Maria Josepha van Parijs.... betreft een fondatie van dagelijkse missen19/03/1782
19/03/1782
1293DG.165/46.0.0Notitie nopenende hetgene moet onderhouden worden door een ieder die reght heeft van collatie ofte dispositie van eenige proeven uijt deijlingen, borsen ofte diergelijcke fondatien01/01/1700
31/12/1799
1294DG.165/47.0.0Het betreft hier een fondatie van "ses proeven ter weke iedere proeve van een schellinck geordonneert van wijlen Philippus van Parijs...." Worden nog vernoemd in het document: Joannes Baptiste Valé, AQnna Theresia van Ham, Joanna Magdalena Berthout, Joannes Frans van der Vin, Maria Faes, Maria Josepha van Parijs, Theresia van Allenaman enz01/01/1700
31/12/1799
1295DG.165/48.0.0Betreft de fondatie van Catharina Mertens, Maria Josepha van Parijs ....01/01/1700
31/12/1799
1296DG.165/49.0.0Anna Maria Catharina Francken verklaart dat zij een huisje gelegen in de Emaus ganck of den patarre ganck nummer 4 terug zal geven aan de fondatie wanneer het de collateur believen sal16/06/1781
16/06/1781
1297DG.165/50.0.0Anna Catharina de Roy verklaart te zullen vertrekken uit het huis gelegen in de lange nieuw straet geteeckent I N° 330 wanneer het de collateur believen sal06/03/1781
06/03/1781
1298DG.165/51.0.0J.F. de Roode, commis van het Quartier N verklaart dat Anna Catharina de Roy geen middelen van bestaan heeft en niet in haar onderhoud kan voorzien01/01/1700
31/12/1799
1299DG.165/52.0.0De Commissarissen van het Quartier I van de proeve gefondeert door Catharina Mertens om te voldoen van betaling aan den toogh vanden H. Geest in St. Jacobs lercl06/03/1781
06/03/1781
1300DG.165/53.0.0Onduidelijke tekst "den kaften brief v raege of van dese stadt of jonge dochter briefken teeckenen van uijtgean ?01/01/1700
31/12/1799
1301DG.165/54.0.0Anna Catharina Keulemans verklaart te zullen vertrekken wanneer de collateur der fondatie het zal vragen06/09/1773
06/09/1773
1302DG.165/55.0.0Buternela Boelants verklaart te zullen verhuizen wanneer de Juffr. Collatrice der fondatie hier om zou vragen01/03/1767
01/03/1767
1303DG.165/56.0.0Ider persoon als sij in dese fondatie is moet lese voor de ziele van de fondatrice en hare vrinden ende oock ten selven tijt vijf communien sjaers doen....01/01/1700
31/12/1799
1304DG.165/57.0.0te vasten avont, s Ignatius ende op S Thomas krijgt ider van de 2 huijsen 5 schellingen voor een recreatie01/01/1700
31/12/1799
1305DG.165/58.0.0Doopakte van Martinus, zoon van Joannes Franciscus Osti en Anna Kerseleers09/09/1779
09/09/1779
0.018 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Gesloten tot nader bericht

+