Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
2018 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-10-24 17:27:58
#inventarisitembegindatum
einddatum
121DG.19/11.0.0Notaris Aelefeldt certifieert dat Josephus Franciscus Meus op 12 januari 1731 professie heeft genomen van de mis gefondeert door de "Raedt pensionaris" Jordaens zaliger 07/06/1731
07/06/1731
122DG.19/12.0.0Geschil tussen Priester Josephus Franciscus Meus aan de ene zijde en Jonr Philippus van Parijs aan de andere zijde20/11/1732
20/11/1732
123DG.19/13.0.0Dispuut met betrekking tot het lezen van een gefondeerde mis tussen Josephus Meus en Philippus Van Parijs01/01/1700
31/12/1799
124DG.19/14.0.0Geschil tussen Philippus van Parijs en Josephus Franciscus Meus. Zie ook akte nr. 19/1320/11/1732
20/11/1732
125DG.19/15.0.0 Den eersten notaris? zal aan priester Josephus Franciscus Meus de nodige documenten (vonnis genomen op 20 november 1732)ter hand stellen.01/01/1700
31/12/1799
126DG.19/16.0.0J.B. Van Parijs verklaart ontvangen te hebben; 1) de som van 4200 gulden voor de verkoop van een hoeve in Edegem, 25 aug. 1766; 2) de som van 8000 guls 10 stvrs uit handen van Philippus Josephus van Parijs voor de verkoop van een huis genaamt Het Hooghuijs gelegen op de Peerdenmerckt.01/01/1700
31/12/1799
127DG.19/17.0.0Extract uijt den Manuael van Joncker Jacobus Franciscus van Parijs beginnende prima junij 1760. Opsomming van renten01/06/1760
01/06/1760
128DG.19/18.0.0Pieter Poels verklaart verhuurt te hebben aan Eerw. heer Philippus Josephus van Parijs en aan zijn broer Hermanus, een hof gestaan en gelegen op de Molenberg achter het huis De Croone, eigendom van de verhuurder30/10/1769
30/10/1769
129DG.19/19.0.0Affrekeninge tusschen den heere Borgermeester van Parijs als huerder geweest sijnde van eenen hoff gelegen op den meulenbergh nevens de huijsinge genaemt de Croone ter eenre ende Peeter Poels als eijgenaer van den selven hoff ter andere sijde.02/02/1773
02/02/1773
130DG.19/20.0.0J:B: Van Parijs verklaart ontvangen te hebbenuit handen van Philippus Josephus van Parijs, priester, de som van 3.000 gulden wisselgeld, geproveniert van een rente van 6.000 gulden, gestaan op een huis met hof genaamd " Het hof van Santhoven " gelegen binnen de stad Lier.21/07/1763
21/07/1763
131DG.19/21.0.0Philippus Josephus - Maria en Hermanus Josephus van Parijs verkopen een huis, hof en bijhorigheden gelegen aan de westzijde van de St. Joriskerk te Antwerpen tussen het huis van de erfgenamen van De Pape en aan de erve van Jonr. Piek07/05/1766
07/05/1766
132DG.20/1.0.0Het betreft hier de aankoop van een stuk land genaamd " De Schoemme " gelegen onder Weerde. Koper was Carolus van Pijperzeel op 18 mei 1756. Verkoper was toen David Gerardus Le Roy als gecommiteerde van ¨hil^ppus Josephus van Parijs.01/01/1700
31/12/1799
133DG.20/2.0.0Staet der Goederen bevonden ten sterffhuijse van wijlen den Eerw: heere Philippus Josephus van Parijs Priestere Voor Jonr Hermanus Josephus van Parijs dienende Binnen Borgermeester der stad Antwerpen (1771)01/01/1700
31/12/1799
134DG.20/3.0.0Staet der Goederen bevonden ten sterffhuijse van wijlen den Eerw: heere Philippus Josephus van Parijs Priestere Voor Jonckvrouwe Maria Josepha van Parijs ( 1771 )01/01/1700
31/12/1799
135DG.21/1.0.0Grafschrift op de zerksteen van de familie van Parijs welke begraven lagen in de Sint Joriskerk van Antwerpen01/01/1700
31/12/1799
0.015 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/10/2021    20/11/2021    18/12/2021    15/01/2022    19/02/2022    19/03/2021