Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "de Gruben"

 
2018 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-10-24 17:27:58
#inventarisitembegindatum
einddatum
106DG.18/10.0.0Tweede Rekeninge over den Ontfanck ende Uijtgeeff dor den Notaris G: (Gerardus) Deelen gehad door ordre van jonr Hermanus Josephus Van Parijs oud binnen Borgermeester deser Stadt ende voor rekeninge vande naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt24/02/1774
24/02/1774
107DG.18/11.0.0Copia Derde Rekeninge van Ontfanck ende uijtgeeff door den Notaris G: (Gerardus) Deelen gehad door ordre van Jonr Hermanus Josephus Van Parijs, oud binnen Borgermeester der Stad Antwerpen ende voor Rekeningen vande naergemelde Fondatien, sijnde alles gerekent in courant gelt.24/02/1775
24/02/1775
108DG.18/12.0.0Copia Vierde Rekeninge van den Ontfanck ende Uijtgeeff door den Notaris Gerardus Deelen gehad door ordre van Jonr Hermanus Josephus Van Parijs, oud binnen Borgermeester deser Stad ende voor Rekeninge vande naergemelde Fondatien sijnde gerekent in courant gelt.24/02/1776
24/02/1776
109DG.18/13.0.0Copia Vijffde Rekeninge Van den Ontfanck ende Uijtgeeff door den Notaris G. Deelen gehad door ordre voor Rekeninge van Jonr Hermanus Josephus van Parijs, oud Binnen Borgermeester deser Stad over de naergemelde Fondatien gerekent in courant gelt24/02/1777
24/02/1777
110DG.18/14.0.0Betalingen gebeurt over de jaren 17811782 aan diverse personen. Het betreft hier betalingen van renten en ontvangen intresten01/01/1700
31/12/1799
111DG.19/1.0.0Ontvangen uit handen van Philippus Joseph van Parijs de som van 1065 gulden geprovinieert van de verkochte hoeve te Edegem. Ondertekend: H. Van Parijs en M:J: Van Parijs00/00/1760
00/00/1760
112DG.19/2.0.0J:B: Van Parijs verklaart diverse sommen te hebben ontvangen uit handen van Philippus Van Parijs (priester) als executeur ten sterfhuize van Clara Gregoria Van Parijs (geestelijke dochter).07/08/1760
07/08/1760
113DG.19/3.0.0J:B: Van Parijs verklaart ontvangen te hebben, in naam van Vrouwe Gravin de Respani, zijn zuster, uit handen van Philippus Van Parijs, de som van 45 gulden eens courant geld, voor een jaar pacht op land gelegen in Berendrecht10/03/1761
10/03/1761
114DG.19/4.0.0J:B:Van Parijs verklaart ontvangen te hebben vanwege Philippus Van Parijs de som van 135 gulden voor renten.21/07/1761
21/07/1761
115DG.19/5.0.0J:B: van Parijs verklaart ontvangen te hebben uit handen van Philippus van parijs, als executeur van Clara Gregoria van Parijs, de som van 240 gulden tot voldoening van een "capitael eender 10/03/1760
10/03/1760
116DG.19/6.0.0De weesmeesters van Antwerpen verkopen op de Vrijdagmarkt, in naam van de kinderen van wijlen Margriette van Walle, een huis met een achterhuis genaamd "den Swerten Arent" , Zwarte Arent , gelegen op de Steenhouwersvest te Antwerpen00/11/1621
00/11/1621
117DG.19/7.0.0Simpn Gobbaertsen en Hendrick Vander eedt verkopen als vertegenwoordigers over de kinderen van wijlenCatharina Van Coolput, een huis met achterhuis, genaamd "den Swerten Arent", gelegen in de Steenhouwersvest tot Antwerpen. 07/10/1729
07/10/1729
118DG.19/8.0.0Verkoop van : een huysinghe, poorte, plaetse, twee neercamers, dry binnencamers, solders, dry kelders, regenbak, pomp met putwater, borneputte ende grond, gelegen in de Steenhouwersvest tussen het huis de Clocke en den Swereten Arent. Toekomende aan de erfgenamen van wijlen Jan Vander Walle01/01/1700
31/12/1799
119DG.19/9.0.0Ondergetekende ?? bekent en verklaart ontvangen te hebben vanwege nots. Jean Joseph vande Venne verschillende quitanties afkomstig van wijlen broeder Jonr Jacobus van Parijs.01/01/1700
31/12/1799
120DG.19/10.0.0Replicque Voor Den heere priester Josephus ( Franciscus ) Meus Cum patre .ren Tegens Jonr Philippus Van Parijs pr, ged 24 april 173124/04/1731
24/04/1731
0.012 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/10/2021    20/11/2021    18/12/2021    15/01/2022    19/02/2022    19/03/2021