Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "Aartselaar - Cleydael"

 
378 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-04-14 08:31:37
#inventarisitembegindatum
einddatum
31A.10/31.0.0"Conditions de vente d'une Pièce de terre, nommeé Middelsten Zinkval, situeé dans la commune d'Aartselaer Pour Messieurs Jacques Hebrant & Joseph Antoine François Bosschaert à Anvers". Notaris was de heer Egide Albert Podor residerende te Antwerpen.23/10/1819
23/10/1819
32A.10/32.0.0"Transport D'une pièce de terre labourable Situeé en la commune d' Aertselaer dans le hameau de Zinkval nommeé Middelsten Zinkval grande 276 Verges Pour Monsieur Henry Joseph Stier". Voor notaris Egide Albert Podor, residerende te Antwerpen is verschenen: Claire Thérèse Bosschaert, weduwe van Jacques Hebrant, Catharina Antoi nette Josepha en Marie Thérèse Josepha Hebrant, dochters van Jacques en Joseph Antoine Francois Bosschaert welke verklaren te verkopen aan Henry Joseph Stier een perceel grond genaamd 'den MLiddelsten Zinkval' gelegen onder aartselaar.24/07/1813
24/07/1813
33A.10/33.0.0"Weyde onder artzelaer. Op heden 11 september 1806 ingekoght eene weyde groot 217 1/2 Roeden oft 71 ares 56 11/106 centiares gelegen tot Artzelaer Regenotende oost & zuyd den heere Stier West de beeke tusschen artzelaer & hemixem noort den heere de pret volgens acten Van Transport in faveur van den Heere Stier door den notaris CharlesPutgers in dato 24 8ber 1806 ende en zegel.rement op den selve dage Vol S4 folio 1 B 2 geteekent Jovencourt".01/01/1800
31/12/1899
34A.10/34.0.0"24 octobre 1806, Adhéritence D'un Pré Mésurant 217 1/2 Verges Situé à Artzelaer pour Mons H.J. Stier D' aertselaer".24/10/1806
24/10/1806
35A.10/35.0.0"24 septembre 1806, Acquisition D'un Pré Mésurant 217 1/2 Verges Situé à Aertzelaer pour Mons. Henry Joseph Stier D'Aertselaer". 24/09/1806
24/09/1806
36A.10/36.0.0De heer Degrooff bekent ontvangen te hebben uit handen van Henry Joseph Stier de som van 1085 gulden wisselgeld voor de koop van een stuk land groot 217 1/2 Roeden gelegen onder Hemiksem.31/10/1806
31/10/1806
37A.10/37.1.0"Alsoo proces stonde te reysen tusschen ...?" Het betreft hier een voorgeschreven blad m.b.o. een proces tussen niet nader beschreven partijen.01/01/1800
31/12/1899
38A.10/37.2.0" Extract uyt den testamente Van wijlen Joannes Egidius Peeters d' Aertselaer & op 15 July 1786 voor wijlen den Nots J:G: Deelen & getuijgen binnen Antwerpen gespasseert waer inne onder andere staet olsvolgt:". Henry Joseph Stier gehuwd met Maria Sidonia Peeters heeft het recht om op alle gronden, erven plantagien enz cijnzen te innen.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
39A.10/38.0.0Verklaring vanwege de Franse Republiek waarin de kerken en adelaangemaand worden om hun retrebutie aan de Republiek te betalen. Bij diegenen die het land zouden verlaten zullen hun eigendommen aangeslagen worden.25/09/1794
25/09/1794
40A.10/39.0.0"Verslag van Wethouderen der Stad Antwerpen". Verklaring waarin besloten werd dat er curatoren aangesteld werden die de goederen van geestelijke, nobele en andere particuliere personen, welke hun residentie verlaten hebben en in gebreke blijven van hun betalingen aan de Franse Republiek aangeslagen zullen worden om publiekelijk verkocht te worden op de Vrijdagmarkt te Antwerpen.00/00/1794
00/00/1794
41A.10/40.0.0" Coopcedulle van Drij Stukken Lands gelegen onder den Dorpe van Aertselaer te saemen groot 3 B Salvo justo Voor den Borger J.B. Delfontaine. Publieke verkoop van drie aangeslagen percelen genaamd 'de Strepe'. De stukken werden gepacht door de heer De Roeck. Koper was Jean Baptiste Joseph Delfontaine.16/01/1795
16/01/1795
42A.10/41.0.0"Retrocessie van drij stukken land te samen groot drij bunder gelegen onder den Dorpe Van Aertselaer Voor J.B. Delfontaine". Voor notaris Joannes Josephus Hermans, residerende te Antwerpen is verschenen alle leden van den Comite van curatele over de goederen van absente personen. (Zij worden met naam vernoemd). Zij verklaren om het Quota bij elkaar te zoeken ten laste van de borgers Stier d' Aertselaer en Simon de Neuf D' Hooglande. Er werden stukken land en bos publiek verkocht, eigendom van bovenvermelde personen. Koper was Joannes Baptiste Delfontaine. Het betrof 3 stukken land genaamd 'de Streepe' en een schaar mast als bleek bos genaamd 'de Koukens'. onder Aartselaar gelegen. Een blinddiepdrukzegel is aanwezig.22/01/1795
22/01/1795
43A.10/42.0.0Rekening voor Henry Joseph Stier voor de inkoop van twee percelen land genaamd het Vorste en Klein Postveld gelegen onder Aartselaar, door het Comitè van Curatèle in de cotributie Militaria van de stad.01/01/1700
31/12/1799
44A.10/43.0.0" Transport van twee Stuckenxkens Land gelegen onder den Dorpe Van Aertzelaer groot 2 Bund 12 roeden In dato 11 feb 1795 Sub Notario J.G. Deelen". Voor notaris Joannes Gerardus Deelen, residerende te Antwerpen, zijn verschenen leden van het Comité van Curatele voor de goederen van absente personen welke huncontributie nog niet voldaan hebben. In hun functie laten zij openbaar verkopen op de Vrijdagmarkt te Antwerpen twee stukken land gelegen onder Aartselaar, genaamd 'het Vorste Postveld' groot 1B 100R en het 'Klijn Postveld' groot 312 R. Koper was Norbertus Pelgrims. Norbertus Pelgrims verkocht beide stukken onmiddellijk door aan Maria Sidonia Peeters, echtgenote van Henry Joseph Stier./11/9502
/11/9502
45A.10/44.0.0De erfgenamen van wijlen Petrus Jacobus Bosschaert zullen door notaris Balthasar Franciscus Eliaers in 3 zitdagen ten huize van Jacobus Segers doen verkopen: een stuk land genaamd 'het Voorste Sinkval', gelegen in de Sinkval onder Aartselaar. Een tweede stuk genaamd 'de Middelsten Sinkval', gelegen naast het vorige stuk. Christaen van Linden was koper van beide percelen. 25/06/1792
25/06/1792
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.