Tentoonstelling 2020 ‘Wijnegem herontdekt Bruegel’ . [Klik hier].

Historische wandeling door Wijnegem . [Klik hier].


Kaarten en plans

[223] 09-07-2020Auteur Webmaster

 
114 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2020-02-20 13:48:58
#itemonderwerpdoosomslag
124553Aanleg nieuwe steenweg (Turnhoutsebaan, 18de eeuw (Fotokopie)00
224554Aanleg nieuwe steenweg (Turnhoutsebaan, 18de eeuw (Fotokopie)00
324555Aanleg nieuwe steenweg Deurne - Wijnegem - Schilde, P. Stijnen, 1750 (Turnhoutsebaan), 18de eeuw (Fotokopie)00
424509Atlas der Buurtwegen (gekoieert) arch. gemeentehuis Wijnegem00
524539Caerte figuratief van t Hof te Pul ofte t Verbrandt Hof, opgemeten ten versoecke van Vrouwe Isabella Alexandrina van Parijs, Douarière van M.fr. Franciscus Fredericus Grave de Respani, enz?,Landmeter was C. Everaert, 8 oktober 1768 ( fotokopie)00
624515Caerte Figuratief van twee hoeven met de annexe landen, bemden, weyden, bosschen, gestaen onder de parochien weyneghem ende Sgraevenwesel competerende aen den heere Alexander vander Fosse,opgemeten door M. Schillemans in april 1808. (Fotokopie)00
724518Caerte Metinghe ende Descriptie Figurative vande Hoeve ende goedinge daer mede gaende gelegen binnen de Parochie van wijneghem in eeuen toebehoorende het Clooster ter Siecken... ten versoecke van vrouwe Catharina Antoni. Landmeter was Adam de Cnibbere, 1000
824545Carte figuratif van eene hoeve gelegen onder Wynegem competterende aen myn heer ian carlus Maes. Landmeter was F. Vander Straeten, 22 augustus 1730 (fotokopie)00
924513Casteel ende Graeffschap van Wijneghem, Optekening van de goederen van de Graaf de Haudion gelegen onder Wijnegem, overzichtsplan gemeente Wijnegem, perkament, Landmeter Peeter Stijnen, 1742. Fonds van Havre (origineel)00
1024510Ferrariskaarten (atlas) 1777)00
1124519Landmeter Herrebertus verklaart gemeten te hebben in opdracht van Guillim Antonius, Ridder en Capiteijn ten dinste van sijn Majesteijt de goederen gelegen onder Wijnegem, perkament, 4 juni 1690, (Fotokopie)00
1224544Ontwerpplan park gemeente Wijnegem ( Goed van Mols) 1993 (origineel)00
1324548Ontwerpplan voor het aanleggen van een tuin vooraan het kasteel Kijckuit ( nu Bélvedère)) in de Broekstraat, M. Schillemans, 1804 (origineel)00
1424549Ontwerpplan voor het aanleggen van een tuinen aan het kasteel Kijckuit ( nu Bélvedère)) in de Broekstraat, F. Verly, 1807 (origineel)00
1524551Ontwerpplan voor het aanleggen van een tuinen en grachten kasteel Kijckuit in de Broekstraat. Verly, 1807 (origineel)00
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.019 seconds