Het bestuur

Voorzitter: Vik Werrebroeck
Secretaris: Marleen Werrebroeck [marleen.werrebroeck @ heemkringwijnegem.be]
Archiefbeheerder: Carlo Evers [carlo.evers @ heemkringwijnegem.be]
Redactieverantwoordelijke: Leo Spaepen

Maatschappelijke zetel

Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw nr. 407 921 226
Merksemsebaan 163, B-2110 Wijnegem, België
tel. +32 (0)3 353 02 53
rekeningnr. BE11 9795 2634 5748