heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

15/6/2019    20/7/2019    17/8/2019    19/10/2019    16/11/2019    21/12/2019

familie DE GRUBEN

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2019-02-03 11:25:32 artikels: 901
inventarisitembegindatum
einddatum
DG.1/1.0.0Fondatie voor dagelijkse missen in de St. Joris-kerk gefondeerd door Maria Josepha van Parijs, donkerrode lakzegel, bovenaan rechts beschadigd, verpakt in papier met doordruk van het wapen. Zegel ongeveer 10 cm doorsnede01/01/1600
31/12/1699
DG.2/1.0.0" Permissie om een huis, kapel te mogen hebben, bevonden ten sterfhuise van %Maria Josepha van Parijs01/01/1600
31/12/1699
DG.2/2.0.0Brief in het Latijn opgesteld betreffende Catharina Martens. De akte is voorzien van een stempel op papier (diepdruk)15/12/1699
15/12/1699
DG.2/3.0.0Akte met betrekking op Gregorius Martens ( Latijnse tekst)De akte is voorien van een papieren zegel in diepdruk.16/05/1679
16/05/1679
DG.2/4.0.0Latijnse tekst, met betrekking tot Francisco Martens, priester. De akte is voorzien van een zegel op papier ( diepdruk)02/08/1709
02/08/1709
DG.3/1.0.0Brieven van Octroij ten regarde van de leenen van de jouffr. C.G. van Parijs ende M.A. J. van Parijs in dato 19 augusti 1720, N° 17419/08/1720
19/08/1720
DG.3/2.0.0Akte op perkament, transport van een stuk grond in het "Cassenbroeck" (familie van Parijs25/01/1714
25/01/1714
DG.4/1.0.0Transport van een rente op de Staten van Brabant voor Juffr. Clara Gregoria van Parijs, vervallende op 13 april en 1 januari N 10916/05/1742
16/05/1742
DG.4/2.0.0" Leenboeck van Schooten competerende jonr Joan Baptista Cornelissen de Xeijnsbroeck, heere van Schooten en Horst" Betreft Maria van Parijs en Hermanus Josephus van Parijs01/04/1779
01/04/1779
DG.4/2.0.0Ontvangen uit handen van Clara Gregoria van Parijs, geestelijke dochter, de som van 2042 gulden mbt tot het transport van twee erfelijke renten. Ondertekenaars: Isabella - Anna Maria - Maria Anna en Joannes van Berckelaer en Laria Catharina Cools.11/05/1742
11/05/1742
DG.4/3.0.0Verschenen: Maria Alexandra - Isabelle Louise en Joanna Maria Josepha Anthonie, bejaarde dochters, Catharina Philippa van Parijs met jonker Alexander Joseph Rubens, heer van Vremdijck als erfgenamen van de E.W Heer Joannes Baptiste Anthonij, priester.19/02/1735
19/02/1735
DG.4/4.0.0Ectract uit het testament van wijlen jonker Alexander Joseph Rubens, heer van Vremdijck17/07/1749
17/07/1749
DG.4/5.0.0Testament opgemaakt door Alexander Joseph Rubens en zijn echtgenote Catharina Philippina van Parijs12/07/1707
12/07/1707
DG.4/6.0.0Rekeninghe van Ontfanck ende uijtgeef gehadt bij Jouffr C:G: van Parijs voor ende den heere Rubens ( Clara Gregoria van Parijs)01/01/1700
31/12/1799
DG.5/1.0.0Schijd: ende Acquit van eene actie op de oostindische Compagnie ende van eene Rente van f. 1700:- capl wiss: tot laste van Adriaen van den Broeck tot Grobbendonck ende van alle voordere goederen naergelaeten bij Jouffr clara Gregoria Van Parijs voor den heer Philippus Van Parijs cum suis16/10/1766
16/10/1766
DG.5/2.0.0Reparatien tusschen den heere Philippus Van Parijs cum suis over de achterstellen van hunne aengedeylde ende Gesubdiveerde Goederen uijt den hoofde van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato ses iunij 176106/06/1761
06/06/1761
DG.5/3.0.0Rekeninghe van den heere philippus Van Parijs als Rendant over het Sterfhuijs van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato 21 iulij 176121/07/1761
21/07/1761
DG.5/4.0.0Cavelinghe der Achtergelaetene Goederen Van Wijlen jouffr Clara gregoria van Parijs Geestelijke Dochter bevallen aen den edelen ende Eerw: heere philippus Van Parijs aen jonr hermanus Josephus Van Parijs, jonckvr maria Van Parijs ende jonr Jacobus francus van Parijs01/01/1700
31/12/1799
DG.5/5.0.0Subde.sche der buijten goederen naergelaeten bij jouffr C:G: Van Parijs tusschen den heere philippus van Parijs cum suis Gepasseer Voor den nots G: Eenens ende Getuijghen binnen Antwerpen op 14 november 1760 voor den heere Philippus Van Parijs. nots. was Guimlielmus Eenens14/11/1717
14/11/1717
DG.5/6.0.0Uittreksel notarisakte Guillielmus Eenens, Extract uijt den inventaris der Naergelaetene Goederen van Jouffr clara Gregoria Van Parijs Nopende de contante penningen voor Den heere Philippus van Parijs als executeur.01/01/1700
31/12/1799
DG.5/7.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffr C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor schepenen gepasseert Voor jonr Hermanus Josephus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
DG.5/8.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffrw C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor Den heere Philippus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
DG.5/9.0.0Schijdinghe der goederen binnen Antwerpen, ende achtergelaeten bij Jouffre clara Gregoria Van Parijs Gepasseert voor schepenen der stadt Antwerpen op 11 october 1760 Sub Eenens Notario Voor Den heere Philippus van Parijs, Duplex facta; Worden ook vermeld: Jan Baptist en Isabella Alexandrina van Parijs.11/10/1760
11/10/1760
DG.6/1.0.0Corte aenwijsinge raeckende den ontfanck en uijtgeeff voor soo veel den heer Jan Baptiste van parijs als momboir over sijne vier kinderen verweckt en behouden van wijlen vrouwe catharina Barbarina Martens m.n. Catharina Philippina- Clara Gregoria- Maria Anna Jacoba en Gregorius Ignatius van Parijs00/00/1705
00/00/1705
DG.6/2.0.0Berekeningen van ontvangsten en uitgaven van Jan Baptiste van Parijs als voogd over zijn vier kinderen verwekt bij wijlen Catharina Barbarina Martens (zie ook inv. nr. 6.119/09/1705
19/09/1705

pagina: <1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

901 in 0.015 seconds

DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille