heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.      PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW – WIJNEGEM

Het archief is vanaf februari 2019 elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/2/2019    16/3/2019    20/4/2019    18/5/2019    15/6/2019

familie DE WEERDT - RUBENS

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2010-07-24 21:46:11
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/1.0.0Testament van Constantia Moens, geestelijke dochter, opgemaakt te Antwerpen door notaris Ambrosius Sebille. Begunstigden waren o.a. de O.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen, de kapel van de H. Clara, de paters minderbroeders te Antwerpen, de paters van de congretatie Jesu, de paters capucienen te Antwerpen, de clarazusters, het prekerinnenklooster Antwerpen, het capucijnenklooster, de capucineressen van Antwerpen, Armen van Antwerpen, haar broer Adrianus Moens, Maria Fourment, Jan Vecquemans, Maria Vecquemans, Herman Cornelissen, Anna Goijnaertssen van de Graeff, Cornelia Vecquemans, Maria Agnes Helma, Anna Franchoise Helman, Baptista Moens en ten slotte haar dienstboden.17/08/1666
17/08/1666
V.5/2.0.0Testament van Constantie Moens, geestelijke dochter, opgemaakt te Antwerpen door nots. Ambrosius Sebille. Begunstigden waren o.a. de kerkfabriek van de O.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen, de kapel van het H. Sacrement, de minderbroeders, de paters van de congregatie Jesu, paters capucienen, de clarazusters, het klooster van de prekerinnen, de capucinessen van Antwerpen, den Armen van Antwerpen, Michiel Moens, Jan Moens, Jan Vecquemans, Maria Vecquemans, Cornelia Vecquemans, Anna Franchoise Helman, Bernard Moens, Hendrik Moens, Herman Cornelis, Willem Lunden, Constantin de Ruijsser. De laatste erfgenamen waren haar dienstboden.30/05/1678
30/05/1678
V.5/3.0.0Inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Constantia Moens, geestelijke dochter gestorven op 24 november 1678, gewoond hebbende te Antwerpen. Notaris Anthonij de Pieters de Jonge maakte deze inventaris op.25/11/1678
25/11/1678
V.5/4.0.0Staat van de roerende en onroerende goederen van wijlen Constantia Moens, geestelijke dochter. Adriaen Goijnaertsen Vanden Graeff was executeur van haar testament. Deze beschrijving werd opgemaakt door notaris Anthonij de Pieters onder toezicht van Philips Schoijte, dienende binnenburgemeester van Antwerpen, en Max. Geraerdj, stadssecretaris van Antwerpen.14/08/1679
14/08/1679
V.5/4.1.0Afrekening van het sterfhuis van Constantia Moens, overleden te Antwerpen op 24 november 1678. Deze afrekening gebeurde door Adriaen Goijnaertsen vanden Graef, executeur van haar testament.23/08/1680
23/08/1680
V.5/5.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen juffrouw Regina de Weerdt en jonker Jacques Charles. De akte werd opgesteld te Antwerpen door notaris Jan van Vos. Getuigen waren Clara Rubens, Philip Rubens, C. De Weerdt, P.M. Charles, R. De Weerdt.20/10/1670
20/10/1670
V.5/6.0.0Berekening van de nalatenschap van Constantinus De Weerdt, echtgenoot van Catharina Peeters. Catharina Peeters is schuldig aan Isabella en Regina De Weerdt, zusters van Constantinus, de som van 12.000 gulden. Zij dient dit bedrag aan ieder van hen te betalen. Catharina Peeters krijgt nog gelden van pachten en andere opbrengsten. Getuigen waren R. De Weerdt, Isabella De Weerdt, Michiel Moens, P.M. Chauwin en notaris A. de Pieters.26/06/1700
26/06/1700
V.5/7.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen Isabella de Weerdt en Paulus Michiel Chauwin. De akte werd verleden voor notaris Joannes Pauwels uit Antwerpen. Getuigen van Paul Michiel Chauwin waren: Jan Chauwin, zijn vader, Charles en Jan Baptista Labistraet, zijn ooms en Jan de Coninck, zijn zwager. De getuigen van Isabella De Weerdt waren: Gregorius De Weerdt en Clara Rubens, haar ouders, Philip Rubens, haar oom en Constantin De Weerdt, haar broer.05/06/1674
05/06/1674
V.5/9.0.0Clara Rubens liet op 27 oktober 1678 een codicule opstellen waarin beschreven staat dat er wekelijks drie missen gelezen moeten worden en dat er verder nog rogge- en tarwebrood bedeeld wordt aan de armen van Antwerpen. Dit ter nagedachtenis van wijlen Gregorius De Weerdt, echtgenoot van Clara Rubens, oud- secretaris van Antwerpen. Catharina Peeters, echtgenote van Jonker Jeronimus Albertus de Nevelstein (haar tweede echtgenoot), moet aan Regina en Isabella De Weerdt 1.000 gld. betalen.18/06/1704
18/06/1704
V.5/10.0.0Testament (kopie) van de zusters Maria en Agnes De Weerdt, geestelijke dochters, opgemaakt te Antwerpen door notaris Joannes Michiel Lodewijcx. Begunstigden van het testament waren de Paters miniemen van Antwerpen en de kerkfabriek van St.-Jacob, eveneens te Antwerpen.22/02/1692
22/02/1692
V.5/11.0.0Toevoegsel bij het testament van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, opgemaakt door notaris Lodewijcx op 9 november 1695. Zij benoemde haar broer, Constantinus De Weerdt, tot executeur van haar testament.01/01/1696
31/12/1696
V.5/12.0.0Rekeningen, bewijs van het sterfhuis van wijlen juffr. Maria De Weerdt. Berekenigen van uitgaven voor geleverde prestaties en goederen. Deze inventaris werd opgemaakt door notaris Lodewijcx uit Antwerpen.01/11/1695
01/11/1695
V.5/13.0.0Rekening, bewijs en religua van uitgaven en ontvangsten van goederen die eigendom waren van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Het document werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwins.20/03/1697
20/03/1697
V.5/14.0.0Ontvangsten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Afrekeningen van nog openstaande rekeningen.01/01/1600
31/12/1699
V.5/15.0.0Afrekeningen van ontvangsten van pachten, renten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, afgesloten op 10 april 1698. de afrekening werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwin.10/04/1698
10/04/1698
V.5/16.0.0Afrekeningen van ontvangsten van diverse aard en uitgaven voor missen, renten enz. van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. De afrekening is ondertekend door de twee uitvoerders: Michiel Moens en P.W. Chauwin.09/04/1699
09/04/1699
V.5/16.1.0Ontvangstbewijs voor de som van 141 gulden vanwege Gerard de Beukeler. Betaling van een totaal bedrag van 138,6 gulden aan de heren Neijs en de Backer.13/04/1700
13/04/1700
V.5/17.0.0Afrekeningen van uitgaven en inkomsten geregeld oor Constantin de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen. Dit gebeurde voor notaris Lodewijcx uit Antwerpen.06/08/1699
06/08/1699
V.5/18.0.0Afrekening ten bedrage van 216,13 gulden vanwege Gerard Fijens, begrafenis-ondernemer te Antwerpen. Het betreft hier de begrafenis van Constantinus De Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen.03/07/1700
03/07/1700
V.5/19.0.0Rekening ten bedrage van 4403,17 gulden voor de begrafenis van Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, gestorven op 10 mei 1700. Het document is beschadigd doch volledig.01/01/1700
31/12/1799
V.5/20.0.0Ontvangstbewijs van een betaling van 1.000 gulden door Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen. Het betalingsbewijs is ondertekend door de heer Jacques Schrynmaeckers.09/05/1667
09/05/1667
V.5/21.0.0Akte verleden voor schepenen van Antwerpen in aanwezigheid van Catharina Peeters en haar man Constantinus de Weerdt. Michiel Peeters, zoon en erfgenaam van Maria Theresia Peeters betaalde, volgens legaat, de som van 18.000 gls. Dit legaat staat beschreven in het testament van Maria Theresia Peeters opgemaakt op 28 maart 1679 door nots. Anthonij de Pieters. Het document is beschadigd, waardoor een klein gedeelte van de tekst weggevallen is.08/11/1689
08/11/1689
V.5/22.0.0Akte verleden voor schepenen van Antwerpen in aanwezigheid van Michiel Moens, als testamentair vertegenwoordiger van zijn kinderen verwekt in huwelijk met Anna Maria Peeters. Deze akte staat in verband met de akte geïnventariseerd onder het nummer V5.21. Een papieren stadszegel zit los in de akte. Dit document vertoont dezelfde beschadiging als de voorschreven akte.04/11/1689
04/11/1689
V.5/23.0.0Akte verleden voor notaris Emanuel Peres te Antwerpen. Toevoegsel aan het testament opgemaakt door Constantinus de Weerdt en Catharina Peeters, zijn echtgenote. Cath. Peeters krijgt hier de volmacht om, bij het overlijden van haar echtgenoot, gronden te verkopen of belasten gelegen onder Oorderen en Steenhuffel. Maria-Regina, Isabella en Agnes de Weert, zijn zusters, de heer Villaviciosa, zijn neef, worden eveneens als begunstigden vermeld. Deze akte werd opgesteld in het bijzijn van Joannes Baptista Speecq, priester, en van Franciscus Espadana.01/01/1700
31/12/1799
V.5/24.0.0Betalingen gedaan door Michiel Peeters, executeur van het testament van wijlen Maria Theresia Peeters, zijn moeder. Deze gelden waren afkomstig uit het legaat van 18.000 gulden. Zie schepenakten onder de inv. nummers V5.21 en V5.22.18/11/1699
18/11/1699

pagina: <1> 2 3 4 5 6 7 8 9