familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-06-07 09:16:45 artikels: 15665
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/219.0.0Schepenbrief uitgereikt door de Antwerpse schepenen Henrick van Halmale en Adriaen Happaert, waarin de schulden van Catharina de Ayala, wed. van Joos de Weerdt, raadsheer en pensionaris van Antwerpen, aan haar zonen Gregorius, secretaris van Antwerpen, en Joos de Weerdt jr., licentiaat in de rechten, wordt kwijtgescholden. De brief is voorzien van een intacte (bruine) en van een gedeeltelijke lakzegel.26/06/1630
26/06/1630
V.5/220.0.0Toestemming van de bisschoppen van Duinkerken aan Jean van Eeden om het wapen van zijn ouders, Cornille van Eeden en Laurence Jongherycx, over te nemen. Zijn vader was een gerespecteerd handelaar, die mede verantwoordelijk was voor de bloei van het stedelijk handelswezen, wat werd beaamd door Jacobus vander Cruce, Pierre Faulcomnier, Nicolas Soy, Nicolas vander Naelde, Jean Schaillier, Guillaume Mourin en Jaspar van Maecen. Een doordrukstempel is aan een staart bevestigd. Een ingekleurd wapen zit bij het document ingesloten, een ander is geschilderd op de akte.06/08/1671
06/08/1671
V.5/221.0.0Testament van Regina de Clerck, wed. van Joos de Weerdt voor notaris Augustijn Noydens Remigius uit Antwerpen. Een eerder opgemaakt testament, 14/07/1569, werd verbroken. Haar vier kinderen erven elk een zilveren lepel van 3 once het stuk. Zij hadden daarvoor reeds elk een som van 1.600 gulden ontvangen. De h. Goosen Batson, weduwnaar van Johanna de Weerdt, kreeg naast de 1.600 gls. ook 200 gls. die zijn vrouw erfde van haar oom Hans de Weerdt. Hetzelfde gold voor wijlen Martina de Weerdt en haar man zaliger, Peeter de Haze. Die laatste was de testatrice nog 1.000 gls. schuldig. Zoon Nicolas de Weerdt kreeg een eenmalige som van 1.200 gls., alsook een jaarlijkse rente van 75 gulden. Alle andere goederen dienden eerlijk verdeeld te worden tussen de kinderen en kleinkinderen. Een som van 100 gulden, bezet op het huis 'De Roose' van Gillis Vermeulen, ging naar het Faulconsklooster voor de intrede van haar dochter Regina, die zelf ook een jaarlijkse rente van 25 gulden ontving.01/06/1599
01/06/1599
V.5/222.0.0Octroy uit 1731 met betrekking tot het goed Vordenstein gelegen onder Schoten. De akte is aan elkaar gekleefd, zodat het niet mogelijk is de inhoud ervan te lezen. Dient nog gerestaureerd te worden.01/01/1700
31/12/1799
VE.1/1.0.0Los bescniet gedateerd.hadigd document. Huldedicht voor het nieuwe paar van Ertborn - de Waeldd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy

pagina: <<< < 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 > >>>

0.063 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn