familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-01-17 12:41:00 artikels: 15271
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/194.0.0Papiere betreffende een zaak aangespannen door Jan Wils, koopman, tegen de eerw. pater Gaspar de Hase. 'Corte deductie voor den eerw: Pater Gaspar de hase qualitate qua Aenleggere tegens Jan Wils verweerder'.01/01/1600
31/12/1699
V.5/195.0.0Voor notaris Cornelis Doppegieter zijn samengekomen: Anthonius Diericx, religieuze van de Societeit Jesu, zoon van wijlen Adriaen Diericx en Aleidis Aerts. Anthonius Diericx verklaart bij wijze van gift over te geven aan de eerw. pater Gaspar de Hase: een jaarlijkse rente van 76 gulden heffende op een huis 'Den Witten Leeuw'. 4.168 gls 15 stuivers als deel van de som van 12.000 gls. Een huis genaamd 'Het Wit Cruijs' gelegen op de Borsse en nog een huis daarachter in de Hofstrate, alle drie eigendom van Maria Clarisse.21/03/1656
21/03/1656
V.5/196.0.0Testament van Clara Rubens en echtgenoot Gregorius de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, opgemaakt door notaris G. Le Rousseau. Clara Rubens was de dochter van Philippus Rubens en een nicht van Pieter Pauwel Rubens. De akte is voorzien van een rode, intacte lakzegel.24/10/1647
24/10/1647
V.5/197.0.0'Scheijdinge ende deijlinge vande goederen achtergelaten bij J° Alegina de Haes. (de achternaam is overschreven). Voor Jan Snyers en Eduart Sandelin, schepenen van Antwerpen zijn verschenen: Gregorius en Joos de Weerdt, zonen van Joos de Weerdt, Elisabeth en Anna van Mol, dochters van Nicolaes en Magdalena de Weerdt en Arnouldt Vanderdussen als vertegenwoordiger van Helena en Anna de Weerdt. Verder kwamen nog Agnes en Theodore van Vesele, kinderen van wijlen Josina de Weerdt. De akte is voorzien van twee halve, bruine lakzegels met staart.19/04/1641
19/04/1641
V.5/198.0.0Voor Jan Schoofs en Henrick de Clerck, schepenen van Antwerpen, zijn versche-nen: Maria de Moij, wed. eerst van Philips Ruebens (Rubens) en Balthasar van Nispen. Zij verklaart schuldig te zijn aan Clara Rubens, haar dochter gehuwd met Gregorius de Weerdt, de som van 9.962 gls. Het betreft hier voornamelijk de afbetaling van bovenvermelde som. Er is verder sprake van een rente op een huis genaamd 'het Bourgoens Cruijs' gestaan op de hoek van de Maelderijstrate, eigendom van Jan vander Vloet en een huis gestaan in de 'Suerstraete. De akte is voorzien van twee gedeeltelijke bruine lakzegels gehangen aan zegelstaarten.28/06/1629
28/06/1629
V.5/199.0.0"Scheijdinge ende deijlinge van de goederen wijlen Philip Ruebens". Voor schepenen van Antwerpen zijn verschenen, Clara Ruebens en haar man Gregorius de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, Jan Brandt, vertegenwoordiger van Philips Ruebens, broer van Clara, voor hemzelf als in naam van Petro Paulo Ruebens. Het betreft hier de achtergelaten goederen van Philips Rubens, vader van Clara en Philip, broer van Pieter Pauwel Rubens. Clara Rubens erft, buiten geldsommen, 2 huizen naast elkaar gelegen in de Groendalstraete, een gedeelte van een beemd, een erfelijke rente geheven op een huis 'De Roode Leeuw' in de Cammenstraete en een rente op een huis gelegen in de Loochbrugghe. De akte is voorzien van twee staarten, de zegels ontbreken.26/06/1629
26/06/1629
V.5/200.1.0Latijnse tekst, nog te vertalen. Akte 5.200/1 is bevestigd aan akte 5.2000/2 d.m.v. een staart met papieren diepdrukzegel.01/01/1600
31/12/1699
V.5/200.2.0Latijnse tekst, nog te vertalen. Akte 1.200/2 is bevestigd aan de akte 5.200/1 d.m.v. een staart met papieren driepdrukzegel. "Dispensatie voor den heere Joan van Eelen ende vrouwe Anna van Eelen om te mogen trouwen in date 5 7ber 1655"05/09/1655
05/09/1655
V.5/201.0.0"Dispensatie vanden heere Joan; ende Vrouwe Anna van Eelen om te trouwen in date 5 7ber 1655". Latijnse tekst, nog te vertalen. In de akte bevindt zich een losse papieren diepdrukzegel. Deze was oorspronkelijk gekleefd op de akte.05/09/1655
05/09/1655
V.5/202.0.0Uittreksel uit een scheiding en deling van jonkheer Jan Jeronimus de Clerck aangegaan met Vrouwe Margriete de Clerck, zijn zuster, gehuwd met jonkheer Jan Gerlaijs, gepasseerd voor notaris Jacob Sporckmans op 2 mei 1634.01/01/1600
31/12/1699

pagina: <<< < 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 > >>>

0.141 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn