familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2017-12-31 23:59:59 artikels: 15041
inventarisitembegindatum
einddatum
V.5/5.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen juffrouw Regina de Weerdt en jonker Jacques Charles. De akte werd opgesteld te Antwerpen door notaris Jan van Vos. Getuigen waren Clara Rubens, Philip Rubens, C. De Weerdt, P.M. Charles, R. De Weerdt.20/10/1670
20/10/1670
V.5/6.0.0Berekening van de nalatenschap van Constantinus De Weerdt, echtgenoot van Catharina Peeters. Catharina Peeters is schuldig aan Isabella en Regina De Weerdt, zusters van Constantinus, de som van 12.000 gulden. Zij dient dit bedrag aan ieder van hen te betalen. Catharina Peeters krijgt nog gelden van pachten en andere opbrengsten. Getuigen waren R. De Weerdt, Isabella De Weerdt, Michiel Moens, P.M. Chauwin en notaris A. de Pieters.26/06/1700
26/06/1700
V.5/7.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen Isabella de Weerdt en Paulus Michiel Chauwin. De akte werd verleden voor notaris Joannes Pauwels uit Antwerpen. Getuigen van Paul Michiel Chauwin waren: Jan Chauwin, zijn vader, Charles en Jan Baptista Labistraet, zijn ooms en Jan de Coninck, zijn zwager. De getuigen van Isabella De Weerdt waren: Gregorius De Weerdt en Clara Rubens, haar ouders, Philip Rubens, haar oom en Constantin De Weerdt, haar broer.05/06/1674
05/06/1674
V.5/9.0.0Clara Rubens liet op 27 oktober 1678 een codicule opstellen waarin beschreven staat dat er wekelijks drie missen gelezen moeten worden en dat er verder nog rogge- en tarwebrood bedeeld wordt aan de armen van Antwerpen. Dit ter nagedachtenis van wijlen Gregorius De Weerdt, echtgenoot van Clara Rubens, oud- secretaris van Antwerpen. Catharina Peeters, echtgenote van Jonker Jeronimus Albertus de Nevelstein (haar tweede echtgenoot), moet aan Regina en Isabella De Weerdt 1.000 gld. betalen.18/06/1704
18/06/1704
V.5/10.0.0Testament (kopie) van de zusters Maria en Agnes De Weerdt, geestelijke dochters, opgemaakt te Antwerpen door notaris Joannes Michiel Lodewijcx. Begunstigden van het testament waren de Paters miniemen van Antwerpen en de kerkfabriek van St.-Jacob, eveneens te Antwerpen.22/02/1692
22/02/1692
V.5/11.0.0Toevoegsel bij het testament van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, opgemaakt door notaris Lodewijcx op 9 november 1695. Zij benoemde haar broer, Constantinus De Weerdt, tot executeur van haar testament.01/01/1696
31/12/1696
V.5/12.0.0Rekeningen, bewijs van het sterfhuis van wijlen juffr. Maria De Weerdt. Berekenigen van uitgaven voor geleverde prestaties en goederen. Deze inventaris werd opgemaakt door notaris Lodewijcx uit Antwerpen.01/11/1695
01/11/1695
V.5/13.0.0Rekening, bewijs en religua van uitgaven en ontvangsten van goederen die eigendom waren van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Het document werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwins.20/03/1697
20/03/1697
V.5/14.0.0Ontvangsten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Afrekeningen van nog openstaande rekeningen.01/01/1600
31/12/1699
V.5/15.0.0Afrekeningen van ontvangsten van pachten, renten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, afgesloten op 10 april 1698. de afrekening werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwin.10/04/1698
10/04/1698

pagina: <<< < 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 > >>>

0.052 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn