familiearchieven

Gerangschikt op inventarisnummer. update: 2018-02-14 10:35:41 artikels: 15302
inventarisitembegindatum
einddatum
P.11/81.0.0"Observatien op den Boom genealogicq van de desendenten van wijlen vrouwe Maria van der Boveldt in eersten houwelijck geweest met wijlen den heere Jacques van eelen, ende in tweede houwelijck geweest met wijlen den Heere Philippus Herman".01/01/1700
31/12/1799
P.11/82.0.0Voor notaris Emmanuel Joseph De Quertenmont verscheen Joannes Egidius Peeters, Heer van Aertselaer Cleijdael en Jonker Simon Joseph Charles de Neuf D'Aische d'Hoogelande, Thomas Joseph Vicomte De Fraula, Carolus Josephus De Man, Francois Joseph Baron van Ertborn zij verklaren de intentie te hebben om "de lesten der stadt Antwerpen" te verbeteren welke op het chirurgijns college gegeven zijn geweest.04/03/1786
04/03/1786
P.11/83.0.0Genealogische stamtafel va Isabelle van Eelen x Jean Snellinck01/01/1700
31/12/1799
P.11/84.0.0De erfgenamen van wijlen Pierre Jopseph de Stempels met name: H.J. Stier d'Aertselaer, Baron van de Werve de Schilde, de Douariere Guijot, geboren Peeters, H.J. Geelhand de Merksem en G.C. Knuijff, machtigen notaris Balthazar Franciscus Eliaers, uit Aartselaar, om controle uit te oefenen op alle papieren en documenten m.b.o. op het sterfhuis van wijlen P.J. de Stempels. 20/07/1790
20/07/1790
P.11/85.0.0Document nog te vertalen (Franse tekst) Het document heeft te leiden gehad van vocht waardoor een gedeelte moeilijk leesbaar is.18/12/1768
18/12/1768
P.11/86.0.0"Boddereel op de Rekeninge van ontfang & uijtgeeff voor eenige Erfgenaemen van wijlen Den heere Petrus Josephus De Stempels in sijn leven Deken van het Capittel Collegiael van Huij was". 01/01/1700
31/12/1799
P.11/87.0.0De heer Egidius Moljaert rekent de som van 96 gulden en 10 stuivers aan voor geleverde arbeid in het huis van de heer Peeters welk gelegen was in het Kiprorp.10/04/1785
10/04/1785
P.11/88.0.0Rekening ten bedrage van 222 gulden en 2 stuivers vanwege den heer Moljaert voor geleverde arbeid ten dienste van het Huis van den Armen.01/01/1700
31/12/1799
P.11/89.0.0Rekening ten bedrage van 45 gulden en 12 stuivers voor geleverde arbeid en geleverd materiaal door Egidius Moljaert in opdracht van de heer Peeters in zijn gebouw in het Kipdorp.10/04/1785
10/04/1785
P.11/90.0.0Petrus Joannes van Camp verklaart dat hij op 27 maart 1783 dat hij in het Huis van den Armen, gelegen naast de woning van de Heer van Aertselaar, de maat heeft genomen voor het plaatsen van een trap en dat hij een gedraaide pilaar geplaatst heeft, alles volgens tekening en plan.27/03/1783
27/03/1783

pagina: <<< < 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 > >>>

0.056 sec

A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn