Verslag voorbije activiteiten

Mastenbos in Kapellen

Het bezoek aan het loopgravenpad uit de Eerste Wereldoorlog in het Mastenbos in Kapellen lokte op 8 oktober 2016 22 deelnemers. De resten van deze Duitse verdedigingslinie bleven decennialang verscholen onder rododendrons, grassen en varens, tot in 2007 een verloren gewaand archief opdook met luchtfoto’s van de Duitse luitenant Josef Zimmermann. Onze twee gidsen (een goede en een zeer goede) gaven niet alleen uitleg over de oorlog, de bunkers en de loopgraven, maar ook over de natuur langs het 1,25 kilometer lange traject, dat men met behulp van de vele infopanelen ook op eigen houtje kan bewandelen.

mastenbow

Echt de moeite waard, zo beoordeelden de deelnemers dit initiatief van de heemkring. Het bezoek werd afgerond met een gezellig drankje in de even verderop gelegen afspanning De Bosduif. (pl)

erfgoedwandeling in het park Wijnegemhof

Op 6 november organiseerde het Regionaal Landschap De Voorkem-pen een erfgoedwandeling in het park Wijnegemhof, waaraan onze heemkring zijn medewerking verleende. Hoewel het die dag geen weer was om een hond door te jagen, kwamen toch 115 dapperen opdagen.

erfgoedwandeling

Aan de hand van foto’s, prenten en kaarten gaf Leo Spaepen in de villa een boeiende uiteenzetting over de geschiedenis van het park en zijn (al dan niet verdwenen) gebouwen. Tijdens de daaropvolgende wandeling legden medewerkers van het RLDV uit hoe de volgende jaren door middel van ecologisch parkbeheer zal gewerkt worden aan de waterinrichting, het grasland en het bos, en hoe de belevingswaarde van het park zal worden vergroot. Aan de Vlemincktoren lichtte Vik Werrebroeck de toestand van dat gebouw toe en werden de restauratieplannen kort uiteengezet. Ter afsluiting bood het gemeente-bestuur nog een drankje aan in de villa.(mw)

Komende activiteiten

jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van onze kring vindt plaats op vrijdag 10 februari 2017 om 20 uur in ’t Gasthuis. De gebruikelijke agenda vermeldt o.a. het overzicht van voorbije en komende activiteiten, de goedkeuring van rekening en begroting, nieuws over het archief en de volgende tentoonstelling, een rondvraag en misschien een verrassing. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Alle leden zijn welkom, enkel de statutaire leden van de A.V. worden nog apart uitgenodigd.

Nacht van de Geschiedenis

edmondsaveniersDe jaarlijkse Nacht van de Geschiedenis, georganiseerd i.s.m. het Davidsfonds, vindt in 2017 plaats op dinsdag 21 maart 2017, om 20 uur in ’t Gasthuis. Edmond Saveniers (foto) zal de rol van de dirigent in de muziek belichten: hoe de evolutie van het samenspelen de functie van dirigent nood- zakelijk maakte, hoe de dirigent het orkest begeleidt van repetitie naar uitvoering en wat zijn invloed is op de klank, het samenspel, de interpretatie, enz. De lezing wordt vergezeld van beeld- en klankopnames. Toegang: 10 euro (8 euro voor leden Df en HK). Inschrijven bij christiane.vandeperre@skynet.be of via tel. 0475 588 197, betalen op rekening nr. BE58 2200 4807 7579 van Df Wijnegem of ter plaatse op 21 maart 2017.

paastentoonstelling

Onze paastentoonstelling loopt deze keer van zaterdag 1 tot en met maandag 17 april 2017 in GC ’t Gasthuis. waterput In samenwerking met de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) tonen we de resultaten van een halve eeuw archeologisch onderzoek in onze gemeente, onder de titel ‘Wijnegem onder de grond’. Op tal van locaties werd er vanaf de jaren 1960 gegraven, zo bv. op de Steenakker (Reigerstraat), aan de Vuurkruisenlaan, aan de Vlemincktoren, aan de Blikstraat en aan de Beukenlaan, om maar die plaatsen te noemen. De foto hiernaast toont het blootleggen van een waterput in 1990. Maar ook andere interessante vondsten, zoals aardewerk en sieraden, zullen op de tentoonstelling te zien zijn. Vele foto’s en plattegronden zullen duidelijk maken dat Wijnegem al in de prehistorie bewoond werd en dat het in de Gallo-Romeinse tijd een cultusplaats was. We zien de sporen en de reconstructie van een woonstalhoeve, de funderingen van de middeleeuwse kerk en van het oude Wijnegemhof, enzovoort. De tentoonstelling is gratis toegankelijk, op weekdagen van 14 tot 18 uur en in de weekends van 10 tot 18 uur. Een prachtige begeleidende publicatie, samengesteld onder de leiding van Guido Cuyt, zal zoals gewoonlijk tegen een onklopbare prijs worden aangeboden.