Welkom

vlemincktorenIn dit digitaal tijdperk vol nieuwe technieken kon de heemkundige kring Jan Vleminck niet achterblijven. Wij hebben deze website ontwikkeld om u een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden.

Ons archief is enorm voor zo'n kleine gemeente als Wijnegem. Het is in een tijdspanne van 15 jaar bijeengebracht door een schare van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de heemkundige kring Jan Vleminck. Bekijken, archiveren en bewaren van heemkundig materiaal vraagt heel wat tijd en kennis. Daaraan werkt onze ploeg nog dagelijks. We proberen ook steeds de moderne technieken te gebruiken daar waar het kan.

Onze bestuursploeg vergadert elke tweede dinsdag van elke maand in ons heemkundelokaal in de 'boerderij', gelegen achter de openbare bibliotheek van het gemeenschapscentrum, aan de Turnhoutsebaan te Wijnegem.

zaterdag 1 tot en met maandag 17 april 2017 paastentoonstelling

Tentoonstelling ‘Wijnegem onder de grond’

Dit jaar zet de heemkundige kring in samenwerking met AVRA (Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie) ‘Wijnegem onder de grond’ centraal tijdens de paastentoonstelling. De bezoeker wordt rondgeleid langs vondsten die AVRA, de heemkring en andere organisaties en particulieren gedurende decennia her en der in Wijnegem tijdens archeologische opgravingen hebben gevonden. Daarnaast worden er ook kaarten, opgravingsschetsen, foto’s … tentoongesteld. Traditioneel wordt ook een mooi verzorgd begeleidend boek uitgegeven.
Kapel GC ’t Gasthuis van zaterdag 1 tot en met maandag 17 april 2017.
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 14 tot 18 u. – zaterdag, zondag, paasmaandag van 10 tot 18 u.
Toegang gratis.
In samenwerking met de Dienst Cultuur Wijnegem en Provincie Antwerpen.